เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้รับจ้างไถนาปรับกลยุทธ์หลังน้ำมันขึ้น คิดเฉพาะค่าแรง ชาวนาแบกค่าน้ำมัน หวังข้าวเปลือกราคาไม่ต่ำกว่านี้

28 พฤษภาคม 2561
2,043
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายเจริญชัย ไตรกลิ่น อายุ 38 ปี อาชีพรับจ้างไถนา ได้นำรถไถนาแบบเดินตาม ด้วยเครื่องยนต์การเกษตร ประเภทน้ำมันดีเซล มารับจ้างไถนา ในเขตตำบลบานใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ฝั่งทุ่งมะขามหย่อง เปิดเผยว่า ราคานำมันมีราคาสูงขึ้นเกือบ 30 บาท / ลิตรแล้ว และมีท่าที่จะราคาขึ้นสูงไปอีก หรือราคาไม่นิ่ง ทำให้ตนเอง และ กลุ่มผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน คือรับจ้างไถนา ต้องปรับกลยุทธ์ในการ รับจ้างไถนาจากชาวนาด้วยเช่นกัน
จากเดิมคิดเหมาเป็นไร่ ทั้งค่าแรงและน้ำมัน ที่ประมาณ 250 บาท/ไร่ มาเป็น คิดเฉพาะค่าแรง 200 บาท / ไร่ ส่วนน้ำมันใช้มากน้อยเท่าใด ชาวนาเป็นผู้ออกค่าน้ำมันเองทั้งหมด ซึ่งปกตินาปรัง 1 ไร่ จะใช้น้ำมันดีเซลสำหรับไถนา ประมาณ 2-3 ลิตร ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการตีตมเตรียมดิน ทั้ง สภาพนาลุ่ม นาดอน เนื้อดินแข็งมากน้อยเพียงใด ประมาณตอซังข้าวหรือวัชพืช รวมถึงประมาณน้ำที่ขังในท้องนามีจำนวนเท่าใด

ขณะที่ นายทวี พันธุ์เสือ อายุ 65 ปี ชาวนาจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะค่าน้ำมันมีทั้งการเตรียมดิน การสูบน้ำเข้านา รวมถึงรถเกี่ยวข้าว แต่ต้องรับสภาพให้ได้ เพราะว่าขึ้นกันแบบทั่วหน้า ซึ่งเราต้องไปหาทางประหยัดตรงจุดอื่น รวมถึงต้องหาทางเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นต่อไป และภาวนาให้ราคาข้าวเปลือกไม่ตกต่ำลงกว่านี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้รับจ้างไถนาปรับกลยุทธ์หลังน้ำมันขึ้น คิดเฉพาะค่าแรง ชาวนาแบกค่าน้ำมัน หวังข้าวเปลือกราคาไม่ต่ำกว่านี้".
(23-05-2561). มติชน.: สืบค้นเมื่อ, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th