เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

องค์การคลังสินค้า ส.ค้าปลีกร่วมกันกระจายข้าวอสค.

23 พฤษภาคม 2561
2,803
องค์การคลังสินค้าลงนามเอ็มโอยูกับส.ค้าปลีกในการนำข้าวแบรนด์อคส.ขายในร้านธงฟ้าและสมาชิกสมาคมทั่วประเทศนำร่องเดือนละแสนถุง
นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า อคส. ลงนามกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยเพื่อให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางกระจายข้าวสารบรรจุถุงของ อคส. ไปยังร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศและร้านโชห่วยสมาชิกของสมาชิกทั่วประเทศ เพื่อ ให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวสารคุณภาพดีและราคาไม่แพง เบื้องต้นสมาคมฯจะสั่งซื้อขายสารอคส. 100,000 ถุง (ถุง 5 กก.) ต่อเดือน

"การลงนามครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่ให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าปลีกรายย่อยที่เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ และที่สำคัญประชาชน ที่เป็นสมาชิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนโดยทั่วไปได้บริโภคข้าวสาร ตรา อคส.ที่มีคุณภาพดี ได้รับตรามาตรฐาน รูปพนมมือ รับรองมาตรฐาน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และเครื่องหมายรวงข้าวจากกรมการค้าต่างประเทศ รวมทั้งรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร"
นอกจากนี้อคส.อยู่ระหว่างพิจารณาปรับขึ้นราคาขายปลีกข้าวหอมมะลิตราอคส. ใหม่จากปัจจุบันอยู่ที่ 210 บาทต่อถุง (ถุง5กก.) หลังจากราคายังต่ำกว่าข้าวหอมมะลิของเอกชนยี่ห้อต่างๆ ถุงละ 40-50 บาท เบื้องต้นอาจปรับเพิ่มไม่เกิน 10 บาทต่อถุง เพื่อไม่ให้ราคาต่ำกว่าภาคเอกชนมากเกินไป คาดว่าในเร็วๆนี้จะได้ข้อสรุป

"ข้าวหอมมะลิแบรนด์เอกชน 100% ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด โดยราคาเฉพาะที่ 250-260 บาทต่อถุง ดังนั้นทางอคส.ต้องพิจารณาปรับตามเพื่อไม่ให้ช่องว่างราคาห่างกันมาก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"องค์การคลังสินค้า-ส.ค้าปลีกร่วมกันกระจายข้าวอสค.". (22-05-2561). เดลินิวส์.:
สืบค้นเมื่อ 23-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th