เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการค้าต่างประเทศ จับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวเดินหน้าขยายตลาดข้าวไทยในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

18 พฤษภาคม 2561
2,974
กรมการค้าต่างประเทศ จับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวเดินหน้าขยายตลาดข้าวไทยในมาเลเซียและอินโดนีเซีย คาดปีนี้ทั้งสองประเทศจะนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะมีตลาดรองรับ
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าจากการนำสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพร้อมสมาชิกเดินทางไปเยือนหน่วยงานจัดซื้อข้าวแห่งชาติของมาเลเซีย (BERNAS) และองค์กรสำรองอาหารแห่งอินโดนีเซีย (BULOG) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าว และหาโอกาสในการขยายการส่งออกข้าวไทยทั้งในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) และรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) ไปยังสองประเทศ เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึางทั้งสองประเทศยังคงมีความต้องการซื้อข้าว และคาดว่าในปีนี้ ทั้งสองประเทศจะนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งสัญญาณเชิงบวกต่อข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาด และรักษาระดับราคาข้าวไทยให้มีเสถียรภาพในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตามได้ใช้โอกาสนี้ เข้าพบปะหารือกับบริษัท Jasmine Food Corporation Sdn Bhd และบริษัท YHL Holding Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BERNAS ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวไทยภายใต้ชื่อยี่ห้อต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จักดีในมาเลเซีย ซึ่งจากการหารือพบว่าผู้บริโภคในมาเลเซียให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น โดยกรมฯ ได้แนะนำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวสังข์หยด รวมทั้งข้าวพันธุ์ กข43 ซึ่งเป็นการตอบโจทย์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวที่รักสุขภาพ สนใจบริโภคข้าวที่ให้น้ำตาลต่ำ และเป็นจุดขาย จึงได้รับความสนใจที่จะนำเข้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทได้ขอให้ไทยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดต่าง ๆ ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดมาเลเซียเพิ่มขึ้น โดยกรมฯ จะประสานและร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดมาเลเซียต่อไป

ส่วนในตลาดอินโดนีเซีย แม้ชาวอินโดนีเซียจะบริโภคข้าวขาวเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคอินโดนีเซียหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ผู้ส่งออกข้าวไทยจะสามารถขยายตลาดข้าวลักษณะพิเศษที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีดัชนีน้ำตาลต่ำในตลาดอินโดนีเซียได้เช่นกัน ซึ่งกรมฯ จะร่วมมือกับผู้ส่งออกทำการขยายตลาดข้าวในส่วนนี้ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง
ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการค้าต่างประเทศ จับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวเดินหน้าขยายตลาดข้าวไทยในมาเลเซียและอินโดนีเซีย". (14-05-2561). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 15-05-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th