เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ในหลวงพระราชทาน7พันธุ์ข้าว แจกจ่ายพสกนิกร-พระราชพิธีพืชมงคลฯปี61

04 พฤษภาคม 2561
3,078
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 กรมการข้าว ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน 7 พันธุ์ จำนวน 1,799 ก.ก. เข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นข้าวนาสวนที่มีคุณลักษณะโดดเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย
1.ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูงประมาณ 650-774 ก.ก.ต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง 2.สังข์หยดพัทลุง เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 330 กก.ต่อไร่ ข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกมีความนุ่ม ส่วนข้าวกล้องเมื่อหุงสุกมีความนุ่มเล็กน้อย ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากตัวอย่างข้าวกล้อง 100 กรัม มีปริมาณไนอาซิน (Niacin) 6.46 มิลลิกรัม ใยอาหาร 4.81 กรัม และธาตุเหล็ก 0.52 มิลลิกรัม

3.ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กก.ต่อไร่ ลักษณะเมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม 4.กข 57 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ผลผลิตเฉลี่ย 714 ก.ก.ต่อไร่ 5.กข43 เป็นข้าวเจ้าที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตประมาณ 561 กก.ต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 6.กข71 เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตสูงถึง 1 ตันต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และ 7.กข6 เป็นข้าวเหนียว ให้ผลผลิตสูง ประมาณ 666 กก.ต่อไร่ ทนแล้งดี มีคุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และคุณภาพการสีดี

อย่างไรก็ตาม นอกจากพันธุ์ข้าวทั้ง 7 พันธุ์จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว ยังนำมาบรรจุซองแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ จำนวน 366,000 ซอง เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม และเป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ในหลวงพระราชทาน7พันธุ์ข้าว แจกจ่ายพสกนิกร-พระราชพิธีพืชมงคลฯปี61". (03-05-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 03-05-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/336408