เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธปท.ปลื้มQ1จีดีพีโตแตะ4% MPIมี.ค.ขยายตัวเกือบ3%-ขายข้าววูบหนัก

03 พฤษภาคม 2561
3,653
ไทยโพสต์ * ธปท.ปลื้มอานิสงส์ ท่องเที่ยว-ส่งออกขยายตัว หนุนจีดีพี Q1/61 โตแตะ 4% ด้าน สศอ.ฟุ้ง MPI เดือน มี.ค.โต 2.62% การใช้กำลังผลิตสูงสุดในรอบ 60 เดือน ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แจงข้าวไทยเพงฉุดส่งออกเดือน มี.ค.วูบ 9%
น.ส.พรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมห ภาค ธนาคารแห่งประเทศไทยไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/61 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ของปี 60 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกที่ขยายตัวดีในเกือบทุกหมวดสินค้า และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากจีน ดังนั้นในไตรมาส 1 ปีนี้ คาดว่าจะโตต่อเนื่องใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4%

สำหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในทุกหมวดการใช้จ่าย สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามการผลิตเพื่อส่งออก และเพื่อรองรับอุปสงค์ในประ เทศ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากเครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังคงขยายตัว

"เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปีนี้ยังมีทิศทางเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาสแรก หากไม่มีปัญหามาทำให้สะดุด โดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศใหญ่ และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนมากขึ้นตาม" น.ส.พรเพ็ญกล่าว

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาห กรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพี ไอ) เดือน มี.ค.2561 ขยายตัว 2.62% อยู่ที่ระดับ 128.80 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ระ ดับ 125.51 นับเป็นการขยายตัวต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 11 ประกอบกับอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 76.06% สูงสุดในรอบ 60 เดือนนับตั้งแต่ดือน เม.ย.2556 ส่งผลให้เอ็มพีไอไตร มาส 1/2561 ขยายตัว 3.93%

เป็นผลมาจากการส่งออกและกำลังซื้อในประเทศฟื้นตัวดีต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันตามภาวะเศรษฐกิจโลก เห็นได้จากอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องยนต์เดือน มี.ค.2561 ขยายตัว 11.01% จากยอดขายในประเทศและส่งออกที่เติบโตได้ดี อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายขยายตัว 25.59% อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมขยายตัว 21.98% ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 ว่า มีปริมาณ 2,777,559 ตัน มูลค่า 44,099 ล้านบาท หรือ 1,388 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 3.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2,693,622 ตัน มูลค่า 40,260 ล้านบาท หรือ 1,146 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับการส่งออกข้าวในเดือน มี.ค.61 มีปริมาณ 864,938 ตัน มูลค่า 13,781ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 9.0% และมูลค่าลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.61 ที่มีการส่งออกปริมาณ 950,761 ตัน มูลค่า 14,921 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน มี.ค.มีคำสั่งซื้อจากต่างประ เทศลดลง เพราะราคาข้าวอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอุปทานข้าวในตลาดมีจำกัด.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธปท.ปลื้มQ1จีดีพีโตแตะ4% MPIมี.ค.ขยายตัวเกือบ3%-ขายข้าววูบหนัก". (01-05-2561).
สืบค้นเมื่อ 02-05-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com