เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดหนองคาย ตรวจสต็อกข้าวโรงสี

27 เมษายน 2561
5,425
คณะทำงานตรวจสต๊อกข้าวโรงสี จ.หนองคาย ตรวจสต๊อกโรงสีที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ย พบจำนวนข้าวถูกต้อง โรงสีรับซื้อจากเกษตรกรในจังหวัด ข้าวหอมมะลิราคาสูง ตันละ 16,400 บาท ส่วนข้าวเหนียวราคาตก ตันละไม่ถึงหมื่นบาท
คณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวระดับจังหวัด จ.หนองคาย นำโดยนายโสภณ ห่วงญาติ นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 ครั้งที่ 6 ที่โรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย

จากการที่รัฐบาลพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าว ปีการผลิต 2560/61 เพื่อจัดสรรวงเงินตามที่ธนาคารได้กลั่นกรองวงเงินสินเชื่อแต่ละราย และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว วงเงินสินเชื่อโดยธนาคารกสิกรไทย 270 ล้านบาท ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณข้าวทั้งข้าวสารและข้าวเปลือกตรงตามที่แจ้ง โดยบริษัทได้รับซื้อข้าวเปลือกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 จำนวน 13,235 ตัน โดยเป็นการรับซื้อจากเกษตรกรใน จ.หนองคาย ไม่มีข้าวเปลือกจากเกษตรกรนอกพื้นที่จำนวน 5,906 ราย ราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,200 ? 16,400 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (กข.6) ราคาตันละ 9,900 บาท ราคาดังกล่าวนี้โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นราคาทรงตัว และยังมีความต้องการจากภาคกลางส่งออกต่อเนื่อง ในส่วนข้าวเปลือกเหนียวมีแนวโน้มราคาลดลง เนื่องจากผู้ซื้อที่กรุงเทพฯ ชะลอการซื้อข้าวสารเหนียวนาปี เพราะข้าวเหนียวยิ่งเก็บไว้นานยิ่งแข็งขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการข้าวเหนียวนุ่มและขาวสวย อีกทั้งผู้ซื้อคาดการณ์ว่าข้าวสารเหนียวนาปรังกำลังจะออกในช่วงปลายเดือนมีนาคม ? เมษายน ซึ่งเป็นข้าวเหนียวใหม่ที่ทั้งนุ่มและขาว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จังหวัดหนองคาย ตรวจสต็อกข้าวโรงสี". (23-04-2561). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 25-04-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th