เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นครพนมเปิดโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หนุนวิสาหกิจชุมชนลดต้นทุนการแปรรูป

29 มีนาคม 2561
5,000
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ร่วมเป็นประธานเปิดโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสุขเจริญ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ต้อนรับ
รักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์ จ.นครพนม กล่าวว่า โรงสีข้าวนี้มีขนาดกำลังการผลิต 30 ตัน/วัน พร้อมระบบโรยรั้ง ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นการยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางในการแปรรูป ผ่านเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในลักษณะการตลาดนำการผลิต แต่เนื่องจากปัจจุบันการรวบรวมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการผ่านกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ที่จะเชื่อมโยงในยังกลุ่มผู้ปลูกข้าวดังกล่าว การแปรรูปเป็นข้าวสารมีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ไม่มีโรงสีข้าวอินทรีย์ จึงจำเป็นต้องนำข้าวไปสีในพื้นที่อื่น ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวสูงตามไปด้วย

ดังนั้นเพื่อลดต้นทุนการแปรรูปและส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผู้ปลูกได้ในราคาสูง จ.นครพนม จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อพัฒนาให้มีโรงสีข้าวอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด โดยอาศัยเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปข้าวของกลุ่มจังหวัด โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความสามารถทางการตลาดคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว ต.บ้านผึ้ง เป็นจุดดำเนินการก่อสร้างโรงสีข้าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นครพนมเปิดโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หนุนวิสาหกิจชุมชนลดต้นทุนการแปรรูป". (24-03-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 27-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/328691