เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ได้ตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน ชี้ตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวสูง ส่งผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรได้รับมีราคาดี
16 มีนาคม 2561
793
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ได้ตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน ชี้ตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวสูง ส่งผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรได้รับมีราคาดี
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในปี 2561 โดยมั่นใจว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตันตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 มูลค่า 999 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะขณะนี้ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกยังคงมีเสถียรภาพ เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดี ส่งผลให้ทิศทางการส่งออกข้าวไทยปีนี้ยังมีแนวโน้มที่ดี ส่วนผลผลิตข้าวโลกปีนี้คาดการณ์จะมีปริมาณลดลงโดยมีปริมาณอยู่ที่ 484.33 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศอินเดีย บังคลาเทศ สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีผลผลิตลดลง ประกอบกับการบริโภคข้าวทั่วโลกมีปริมาณลดลงมาอยู่ที่ 480.78 ล้านตัน เนื่องจากผู้บริโภคหันไปบริโภคธัญญาพืชชนิดอื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงบางประเทศประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติจึงส่งผลให้ผลผลิตข้าวโลกโดยรวมลดลง ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยเตรียมผลักดันการส่งออกข้าวโดยได้จัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนออกไปเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงจะร่วมกับทูตพาณิชย์ในต่างประเทศทำงานเชิงรุกเพื่อขยายตลาดข้าวของไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับข้าวที่เหลือสต๊อกกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ปริมาณ 2 ล้านตัน เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศเพราะเป็นข้าวที่ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตามจะนำแผนการระบายข้าวในส่วนที่เหลือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาในวันที่ 29 มีนาคมนี้ โดยคาดว่าจะสามารถระบายได้หมดในปีนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ได้ตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน ชี้ตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวสูง
ส่งผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรได้รับมีราคาดี". (12-03-2561). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 13-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6103120010019
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×