เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สั่งกรมชลฯประสานนอภ.ทั่วปท.คุยชาวบ้าน ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง

12 มีนาคม 2561
2,788
รมว.เกษตรฯสั่งกรมชลฯประสานผู้ว่าฯ-นอภ.ทั่วประเทศ ลงพื้นที่คุยชาวบ้าน เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังหน้าแล้งนี้ เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ กว่า 1,700 เครื่อง และยังสำรองอีกกว่า 600 เครื่อง
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหารกรมชลประทาน โดยให้สำนักชลประทานจังหวัดประสานกับทางจังหวัด ผู้ว่าราชการ นายอำเภอ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 หรือนาปรัง ด้วยการปลูกพืชไร่หรือพืชผักอื่นๆ ทดแทนในพื้นที่นาไม่เหมาะสม โดยต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จำนวนเท่าไร

นอกจากนี้ให้เร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แล้วเสร็จ โดยกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว อีกทั้งได้เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั่วประเทศ อาทิ คลองเปรมประชากร เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่า มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่ถึงแม้จะมีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอก็ยังแนะนำให้ใช้อย่างประหยัด นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ กว่า 1,700 เครื่อง และยังสำรองอีกกว่า 600 เครื่อง โดยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้กระจายไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สั่งกรมชลฯประสานนอภ.ทั่วปท.คุยชาวบ้าน ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง". (10-03-2561). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 11-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/795170