เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข่าวดีรับนาปรัง พาณิชย์เคาะขายข้าว COFCO อีก 1 แสนตัน

08 มีนาคม 2561
2,247
ข่าวดีรับนาปรัง พาณิชย์เคาะขายข้าว COFCO อีก 1 แสนตัน พร้อมมั่นใจการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ 2 ล้านตันสุดท้ายเพื่ออุตสาหกรรม ไม่กระทบต่อราคาผลผลิตข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ที่กำลังออกสู่ตลาด
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลไทยสามารถตกลงราคาสำหรับการนำเข้าข้าวงวดที่ 5 ปริมาณ 1 แสนตัน กับ COFCO Corporation รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) โดยกำหนดส่งมอบในเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 นี้ ซึ่งไทยจะเร่งเจรจาให้รัฐบาลจีนนำเข้าข้าวที่เหลือให้ครบ 1 ล้านตัน ตามสัญญาดังกล่าวโดยเร็ว

นอกจากนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (NFA Council) ได้ประกาศว่าจะนำเข้าข้าว 250,000 ตัน โดยการเปิดประมูลแบบรัฐบาล-เอกชน (G to P) ภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ถือเป็นปัจจัยบวกต่อสถานการณ์ข้าวนาปรังปีการผลิต 2561 ของไทย เพราะจะมีตลาดมารองรับผลผลิตข้าว และคาดว่าจะช่วยให้ราคาข้าวขาวที่เกษตรกรจะได้รับไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังได้เน้นย้ำอีกว่า ผลจากความพยายามของรัฐบาลโดยคณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในการระบายข้าวค้างสต๊อกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นปริมาณ 14.84 ล้านตัน เพื่อลดอุปทานข้าวส่วนเกินที่เป็นอุปสรรคและบิดเบือนระบบกลไกตลาดการค้าข้าวไทยมาตลอด 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้ระบบการค้าข้าวไทยค่อยๆ กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ตามกลไกตลาด

"ข้าวคงเหลือในสต๊อกของรัฐที่รอการระบายประมาณ 2 ล้านตัน ขณะนี้เกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ไม่ใช่ข้าวสำหรับการบริโภค โดยภาครัฐได้กำหนดช่องทางการระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ชัดเจน ไม่ใช่อุปทานส่วนเกินที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดและราคาข้าวปกติ และหากยังเกรงว่าจะมีการรั่วไหลของข้าวเข้าสู่ตลาดปกติ ก็ขอให้สบายใจได้ว่า อคส. และ อ.ต.ก. มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามผู้ซื้อให้นำข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมโดยเคร่งครัด ไม่กลับเข้าสู่วงจรข้าวบริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข่าวดีรับนาปรัง พาณิชย์เคาะขายข้าว COFCO อีก 1 แสนตัน". (07-03-2561). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 08-03-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-126570