เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ค่าเงินบาทแข็งส่งออกข้าวไทยวูบ หอมมะลิแพงกว่าคู่แข่ง ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ

07 มีนาคม 2561
2,910
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานสถานการณ์ ส่งออกข้าวว่า การส่งออกข้าวเดือนมกราคม 2561 มีปริมาณ 961,859 ตัน มูลค่า 15,397 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 16.7% และมูลค่าลดลง 13.8% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 มีปริมาณ 1,154,219 ตัน มูลค่า 17,870 ล้านบาท เนื่องจากเดือนมกราคม 2561 การส่งออกข้าวทุกชนิดลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าว
สมาคมฯ คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้การส่งออกข้าวจะลดลงจากเดือนมกราคม โดยคาดว่าจะส่งออกประมาณ 800,000 ตัน ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ คือ อินโดนีเซีย เนื่องจากปัจจัยด้านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทำให้การส่งออกมีอุปสรรคมากขึ้นจากการที่ราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ประกอบกับอุปทานข้าวหอมมะลิในตลาดมีปริมาณจำกัดทำให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ปีการผลิต 2560/2561) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาอยู่ที่ 1,135 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวหอมของเวียดนามประมาณ 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนกัมพูชา 880 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาส่งมอบทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งที่ต้องส่งมอบให้ผู้ซื้อทั้งจากการค้าปกติและจากการที่ผู้ส่งออกไทยประมูลได้ เช่น ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ ประกอบกับหลายประเทศในแถบแอฟริกาที่นำเข้าทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวนึ่ง เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตลาดประจำที่นำเข้าข้าวหอมมะลิฤดูใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ก็ยังคงนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ค่าเงินบาทแข็งส่งออกข้าวไทยวูบ หอมมะลิแพงกว่าคู่แข่ง ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ". (06-03-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ, 07-02-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/324963