เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

Rice Plus Award 2018 : รางวัล ข้าว...ก้าวใหม่ ขยายเวลาส่งผลงานเข้า

27 กุมภาพันธ์ 2561
3,631
โครงการรางวัล "ข้าว...ก้าวใหม่ : RICE PLUS AWARD 2018" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเชิญส่งสูตรอาหารนานาชาติและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยเข้าประกวด ด่วน!
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ริเริ่มโครงการรางวัล "ข้าว...ก้าวใหม่ : RICE PLUS AWARD 2018" สองการประกวดแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เชฟ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ที่สนใจใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย ส่งผลงานเข้าประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย หรือประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด สิทธิประโยชน์ และโอกาสในการประชาสัมพันธ์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"Rice Plus Award 2018 : รางวัล ข้าว...ก้าวใหม่ ขยายเวลาส่งผลงานเข้า". (23-02-2561). ThaiPR.net.:
สืบค้นเมื่อ, 27-02-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/prg/2787882