เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ดันข้าวไทยขึ้นแท่นสินค้านวัตกรรม

23 กุมภาพันธ์ 2561
2,639
พาณิชย์เร่งส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมมอบหมายให้เอพีไอตัวกลางเชื่อมตลาดเอสเอ็มอี
นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยในงานสัมมนา "อนาคตเศรษฐกิจไทย...ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 22 ก.พ ที่ผ่านมาว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะข้าวที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และสัดส่วนสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรในรูปวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดความผันผวนและลดลง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอย่างไทย
"ข้าว ถือเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีต้นทุนสูงและเป็นเรื่องใหม่ โดยต้องสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสร้างความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน สถาบันสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (เอพีไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องช่วยส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเป็นตัวกลางในการติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น เรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานกับองค์การอาหารและยา หรือ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ"

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ คาดเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 9.5 ล้านบาท ตัน เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่มีความต้องการของตลาด ขณะเดียวภายในเดือนมี.ค. นี้ ประเทศฟิลิปปินส์จะมีการเปิดประมูลนำเข้าข้าว จำนวน 250,000 ตัน ซึ่งจะช่วยรองรับผลผลิตข้าวนาปรังที่กำลังจะออกได้
นอกจากนี้ยังมีการเจรจาข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีในหลายประเทศ รวมถึงจะมีการส่งมอบข้าวกับรัฐบาลจีนในล็อตที่ 5 จำนวน 100,000 ตัน คาดว่าปลายปีนี้จะส่งข้าวครบจำนวน 1 ล้านตัน ตามสัญญา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ดันข้าวไทยขึ้นแท่นสินค้านวัตกรรม". (22-02-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 23-02-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/628769