เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์ เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ กข 4 เผยเหมาะกับคนคุมน้ำหนัก โรคเบาหวาน โรคไต
13 กุมภาพันธ์ 2561
1,028
"พาณิชย์" จับมือกรมการข้าวทำตลาดข้าวพันธุ์ใหม่ กข 43 เผยเหมาะกับคนคุมน้ำหนัก โรคเบาหวาน และโรคไต เหตุมีน้ำตาลน้อย พร้อมเตือนผู้ที่คิดจะปลอมแปลงตรารับรองเจอเล่นงานตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำแผนตลาดนำการผลิตให้กับข้าวขาวพันธุ์ใหม่ของไทย หรือข้าวพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยของกรมการข้าวที่ได้พัฒนาพันธุ์ข้าว กข 43 ขึ้นมา โดยมีลักษณะพิเศษมากกว่าข้าวขาวพันธุ์ปกติทั่วไป เพราะโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิจัยและพบว่าพันธุ์ข้าว กข 43 มีค่าแตกตัวน้ำตาลน้อย และค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยคาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำกว่าพันธุ์อื่นๆ ถือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ควบคุมน้ำหนักและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต เพราะข้าวมีน้ำตาลต่ำ เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผนที่จะหาตลาดรองรับผลผลิตข้าว กข 43 โดยจะเปิดให้โรงสีหรือผู้ประกอบการที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวพันธุ์ กข 43 สามารถสมัครมาได้ที่กระทรวงพาณิชย์ภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้ โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีมาตรฐาน GMP และมีแผนการตลาดนำเสนอว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไร ส่วนราคาจำหน่ายจะมีการหารืออีกครั้งว่าจะตั้งราคาที่เหมาะสมอย่างไร โดยราคาจะอยู่ในช่วงระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมปทุมธานี และจะมีการคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกและกำไรที่เกษตรกรจะได้รับเพื่อความเหมาะสมต่อไป

น.ส.ชุติมากล่าวว่า ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาประมาณ 600 ตัน จากที่เข้าไปส่งเสริมการปลูกประมาณ 3,000 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่เพิ่งเริ่มส่งเสริมและมีผลผลิตออกมาเพียง 20 ตัน เนื่องจากเป็นข้าวที่ผลผลิตต่อไร่ไม่สูง หรือประมาณ 450 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ น้อยกว่าข้าวปกติที่มี 600-700 กก.ต่อไร่ ซึ่งหากตลาดมีความนิยมก็สามารถเพิ่มได้ โดยกรมการข้าวมีศักยภาพที่จะผลักดันให้เกษตรกรปลูกเพิ่มได้ถึง 3 แสนไร่ต่อปี

สำหรับข้าวพันธุ์ กข 43 กรมการข้าวได้ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกเฉพาะเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และสีแปรจากกลุ่มสหกรณ์และโรงสีที่ได้รับอนุญาตจากกรมการข้าวเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นสหกรณ์หรือโรงสีที่ได้มาตรฐาน GMP เมื่อได้รับอนุญาตจะได้รับตรารับรองโดยกรมการข้าว เพื่อป้องกันปัญหาการนำข้าวชนิดพิเศษไปปลอมปนกับข้าวขาวปกติ หรือปลอมเครื่องหมายรับรอง ซึ่งกรมการข้าวได้นำตรารับรองเป็นลายหมากรุกมาจดทะเบียนเครื่องหมายกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว หากผู้ใดเลียนแบบเครื่องหมายมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าปลอมเครื่องหมายมีโทษจำคุก 4 ปี ปรับ 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ กข 4 เผยเหมาะกับคนคุมน้ำหนัก โรคเบาหวาน โรคไต". (12-02-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 13-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/business/detail/9610000013632
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×