เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ ตั้งเป้าปีนี้ส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน

08 กุมภาพันธ์ 2561
3,010
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวปีนี้น่าจะได้ถึง 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากยังมีความต้องการข้าวไทยจากประเทศผู้นำเข้าข้าว เช่น อิหร่าน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และรัฐยังมีสัญญาการส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศจีน นอกจากนี้ การระบายข้าวในสตอกของรัฐเกือบหมดแล้ว ทำให้ผู้ซื้อตื่นตัวนำเข้าข้าวเพื่อเก็บสำรองมากขึ้น
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทของไทยยังแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง อาจส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพง ซึ่งทุก ๆ 1 บาท ที่แข็งค่าขึ้นจะส่งผลให้ข้าวไทยแพงขึ้นประมาณ 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ภาครัฐจึงควรเข้ามาควบคุมดูแล เพราะที่ผ่านมาค่าเงินบาทของไทยแข็งค่ากว่าคู่แข่ง โดยแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 9 และเดือนมกราคมที่ผ่านมายังแข็งค่าขึ้นอีกร้อยละ 3.28 ทำให้ผู้ส่งออกต้องขายข้าวแพงขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ ตั้งเป้าปีนี้ส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน". (31-01-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 08-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000010145