เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถานการณ์ราคาข้าวไทยในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น

31 มกราคม 2561
2,014
กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถานการณ์ราคาข้าวไทยในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าเจรจาขายข้าวในตลาดต่างประเทศต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวของไทยว่า ราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและปทุมธานี 1 ซึ่้งมาจากการบริหารจัดการของรัฐบาลทั้งการให้เกษตรลดพื้นที่เพาะปลูก การรักษาเสถียรภาพราคาข้าว จากโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจำนำยุ้งฉาง และมาตรการกระตุ้นตลาดข้าวในต่างประเทศโดยการเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมทั้งในแถบอาเซียน ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมถึงนโยบายส่งเสริมการขายข้าวในรูปแบบจัดคณะผู้แทนซื้อข้าวล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายกับผู้นำข้าวในอเมริกา และยุโรป ส่งเสริมข้าวสีที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยใช้นวัตกรรมมุ่งเน้นผลงานวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์พิเศษ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร สปาความงามและอาหารสุขภาพ สินค้าออแกนิกที่ผลิตจากข้าว

นอกจากนี้ รัฐบาลยังดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงข้าว เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยทางธรรมชาติ การรักษาตลาดต่างประเทศและกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคเพิ่มยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถานการณ์ราคาข้าวไทยในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น". (29-01-2561).
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 21-01-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNECO6101290010005