เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอแบ่งงบทำแก้มลิงเก็บข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ฝันหวานแก้ผลผลิตล้นตลาด

25 มกราคม 2561
2,023
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลจัดงบประมาณกลางปี 150,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ 30,000 ล้านบาทนั้น ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเสนอแผนทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชะลอการจำหน่ายสินค้า หรือแก้มลิงสินค้า 4 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรเมื่อผลผลิตล้นตลาด งบประมาณทั้งสิ้น 4,200 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เสนองบสนับสนุน 263 สหกรณ์ ทั้งนี้จะสรุปโครงการทั้งหมดให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาต่อไป หากได้รับความเห็นชอบคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน มี.ค.นี้
สำหรับแก้มลิง 4 สินค้า ประกอบด้วย 1.ข้าว มีสหกรณ์ต้องการงบสนับสนุนจำนวน 138 แห่ง 2.ข้าวโพด มีสหกรณ์ต้องการงบสนับสนุนจำนวน 42 สหกรณ์ 3.มันสำปะหลัง มีสหกรณ์ต้องการงบสนับสนุนจำนวน 39 สหกรณ์ และ 4.ยางพารา มีสหกรณ์ต้องการงบสนับสนุนจำนวน 44 สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการแปรรูปขั้นต้น การทำยางก้อนถ้วย และยางแผ่น คาดว่าจะสามารถเก็บยางไว้ได้รวม 300,000-400,000 ตัน

"เงื่อนไขการสนับสนุนสหกรณ์ภายใต้โครงการนี้ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการเก็บสินค้าเกษตรดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้าอย่างน้อย 3 ปี และมีเงินพร้อมสำหรับการลงทุนสมทบอย่างน้อย 30% เพื่อป้องกันไม่ให้สหกรณ์ทิ้งเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวอย่างที่หลายหน่วยงานกังวล โดยกรมจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบต่อเนื่อง"

สำหรับกรณีสร้างยุ้งฉางและเครื่องอบลดความชื้นเพื่อเก็บข้าวนั้น จะสอดคล้องกับโครงการรับจำนำข้าวในยุ้งฉางของรัฐบาลที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น นอกจากสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินชดเชยจากโครงการของรัฐบาลแล้ว ยังมีรายได้จากส่วนต่างของราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูด้วย ซึ่งโครงการนี้มีความเสี่ยงเป็น 0% ส่วนข้าวโพดปัจจุบันสหกรณ์มีสัดส่วนการซื้อขายข้าวโพดอยู่ที่ 400,000 ตัน เมื่อติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นแล้ว จะทำให้สหกรณ์มีส่วนการซื้อขายข้าวโพดเพิ่มเป็น 800,000 ตัน จากการผลิตข้าวโพดทั้งประเทศ 4 ล้านตัน.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ขอแบ่งงบทำแก้มลิงเก็บข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ฝันหวานแก้ผลผลิตล้นตลาด". (24-01-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 25-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1185305