เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมช.คลังลงพื้นที่ดูแลราคาสินค้าเกษตร

23 สิงหาคม 2562
1,787

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบการสำรวจเหมืองแร่ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย ซึ่งปัญหาเรื่องความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพันและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการออกอาชญาบัตรสำรวจเหมืองแร่นั้น คงต้องนำข้อร้องเรียนและความกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น


สำหรับปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตกต่ำ โดยเฉพาะราคาอ้อยที่ขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาเนื่องจากราคาตกต่ำและได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนั้น เรื่องนี้ตนจะนำเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าวหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


ส่วนปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำนั้น จะนำเรื่องนี้เรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :