เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวขาวเวียดนามราคาแซงไทย

23 มกราคม 2561
3,136
ข้าวขาวเวียดนามคุณภาพ-ราคาแซงไทย สามารถแย่งส่วนแบ่งหลายตลาด ด้านผู้ส่งออกจี้รัฐเร่งพัฒนาสายพันธ์-ผลผลิตต่อไร่สูง
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ข้าวขาวจากประเทศเวียดนามได้พัฒนาจนมีคุณภาพแซงหน้าข้าวขาวไทยแล้ว เห็นได้จากการตั้งราคาข้าวขาวสายพันธ์ใหม่ของเวียดนามที่สูงกว่าข้าวขาว 5%ไทย 60-80 ดอลลาร์สหรัฐฯ และที่สำคัญข้าวเวียดนามสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวขาวไทยได้ในหลายตลาด โดยเฉพาะจีน, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นข้าวที่นิ่มมากจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคข้าวราคาไม่แพง
"ทราบว่าเป็นข้าวพันธ์ใหม่ที่เวียดนามได้คิดค้นและพัฒนามา โดยเป็นข้าวขาวที่นิ่มมากและเริ่มทำตลาดได้ในหลายๆประเทศ ที่สำคัญราคาแพงกว่าข้าวขาวไทยอีกซึ่งราคาที่อยู่ที่ 460-480 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาว 5%ไทยอยู่ที่400 ดอลลาร์ต้นๆ จากปกติที่ข้าวขาวไทยจะแพงกว่าเวียดนามเฉลี่ย 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน"

ทั้งนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาหลาย ๆ รัฐบาลหันไปสนใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อหาเสียงทางการเมือง ขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ใช้เวลาในการระบายข้าวจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดก่อนเกือบ 20 ล้านตัน จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาสายพันธ์ข้าวโดยเฉพาะข้าวขาวที่ราคาไม่แพง เพราะคนในประเทศและอีกหลายๆประเทศยังบริโภคข้าวขาวที่มีราคาถูก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวขาวเวียดนามราคาแซงไทย". (21-01-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 23-01-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/622607