เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นครพนมตั้งธนาคารข้าวเฉพาะกิจช่วยเหลือชาวบ้านนาล่มน้ำท่วมหนักปีกลาย

15 มกราคม 2561
2,900
นครพนม - ชาวบ้านรายได้น้อยในพื้นที่น้ำท่วมหนัก ก.ค. 60 อ.นาแกกว่า 250 รายรับมอบข้าวเปลือกเพื่อประทังชีพ หลังประสบปัญหานาล่มไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ เผยทางจังหวัดใช้เงินบริจาคจากผู้ใจบุญซื้อข้าวเปลือกพร้อมตั้งธนาคารข้าวเฉพาะกิจคอยช่วยเหลือ
วันนี้ (13 ม.ค.) ที่บริเวณวัดศรีบุญเรือง บ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบข้าวเปลือกแก่ตัวแทนชาวบ้านปากบังและบ้านพิมาณท่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

โดยเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จากที่มวลน้ำมหาศาลของจังหวัดสกลนครไหลผ่านมายังจังหวัดนครพนมเพื่อลงสู่แม่น้ำโขง ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้ประชาชนจังหวัดนครพนมต้องอยู่กับน้ำนานนับเดือน

ทั้งยังส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่จมอยู่ใต้น้ำด้วย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณบ้านปากบังและบ้านพิมาณท่า ต.พิมาน อ.นาแก ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมวลน้ำในครั้งนั้น

โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน จังหวัดนครพนมก็นำเงินบริจาคของประชาชนมาจัดซื้อข้าวเปลือกสร้างเป็นโครงการธนาคารข้าวขึ้นมาเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้นำไปแปรรูปเป็นข้าวสารและนำไปบริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน

จากการสำรวจของทางอำเภอพบว่ามีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนในพื้นที่บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 และบ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 อยู่จำนวน 254 ราย ที่ไม่มีข้าวไว้บริโภค จึงได้มีการพิจารณาให้ตั้งยุ้งฉางเฉพาะกิจขึ้นภายในหมู่บ้าน และตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เก็บรักษา

รวมถึงแจกจ่ายข้าวเปลือกแก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว โดยแบ่งเป็นยุ้งฉางเฉพาะกิจบ้านปากบัง 19,000 กิโลกรัม และยุ้งฉางเฉพาะกิจบ้านพิมาณท่า 6,400 กิโลกรัม และในวันนี้จึงได้จัดให้มีพิธีมอบข้าวเปลือกให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นครพนมตั้งธนาคารข้าวเฉพาะกิจช่วยเหลือชาวบ้านนาล่มน้ำท่วมหนักปีกลาย". (13-01-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 15-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9610000003965