เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยตั้งเป้าปีนี้แชมป์ส่งออกข้าว

11 มกราคม 2561
2,344
ไทยตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีนี้ 9.5 ล้านตันลดลงจากปีก่อนเฉียด 2 ล้านตัน แต่มั่นใจแซงหน้าอินเดียเป็นเบอร์1ของโลกได้
นายชูเกีรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ?การส่งออกข้าวในปี 60 อินเดียยังคงเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลกด้วยปริมาณ 12 ล้านตัน ไทยเป็นอันดับ 2 ส่งออกได้ปริมาณ 11.48 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการส่งออกข้าวไทย ส่วนในปี 61 คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้น้อยลงต่ำกว่าไทย เนื่องจากผลผลิตข้าวอินเดียลดลงจากภัยทางธรรมชาติ อีกทั้งในปี 61 อินเดียจะมีการเลือกตั้งภายในประเทศ ทำให้อาจจะลดปริมาณการส่งออกข้าวลงมา เพื่อรักษาสต็อกข้าวในประเทศให้เพียงพอต่อการบริโภค

"ปี 61 ไทยตั้งเป้าส่งออกข้าว 9.5 ล้านตัน มีความเป็นไปได้ว่าจะส่งออกได้ในปริมาณดังกล่าว และคาดว่าไทยจะเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 แทนอินเดียในปีนี้ เพราะอินเดียจะลดปริมาณการส่งออกลงมา ส่วนปัจจัยบวกที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยปีนี้มีทิศทางดีขึ้น คือ ความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศผู้ซื้อทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น ส่วนปัจจัยลบที่จะกระทบต่อการส่งออกไทย คือค่าเงินบาทแข็งค่า มีความกังวลว่าหากเงินบาทยังคงแข็งค่าจะทำให้ขีดความสามารถแข่งขันข้าวไทยลดลง และราคาข้าวส่งออกห่างจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น จากปัจจุบันที่ห่างกันแค่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เท่านั้น" ?

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 61 กรมฯ ตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อนเกือบ 2 ล้านตัน เนื่องจากฤดูกาลผลิตปี 2561/62 จะมีปริมาณผลผลิตข้าวลดลง และรัฐบาลไม่มีข้าวสำหรับการบริโภคในสต็อก แต่เหลือเฉพาะข้าวที่ต้องระบายข้าวสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภค และเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนและสัตว์บริโภคอีก 2.07 ล้านตันเท่านั้น

สำหรับแผนการทำตลาดข้าวในปี 61 กรมฯ จะขยายตลาดข้าวในรูปแบบจีทูจีหรือรัฐต่อรัฐต่อเนื่อง เช่น เร่งเจรจากับจีนภายใต้สัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน หลังจากส่งไปแล้ว 4 แสนตัน และกำลังเตรียมการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลบังคลาเทศ เพราะจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวนึ่ง 5% ปริมาณ 1.5 แสนตัน รวมทั้งมีแผนที่จะเจรจาขายข้าวจีทูจีกับตลาดเดิมและตลาดใหม่เพิ่มเติม เช่น จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย อิรัก และอิหร่าน เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยตั้งเป้าปีนี้แชมป์ส่งออกข้าว". (10-01-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 11-01-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/620738