เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โรงสีจี้รัฐ เร่งจีนตรวจรับรองส่งออกข้าว
05 มกราคม 2561
1,917
โรงสีร้อยเอ็ดวอนรัฐเร่งประสาน AQSIQ จีน ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผู้ส่งออกข้าวไทย หวังขยายตลาดจีนเพิ่ม หลังตรวจสอบผ่านไปเพียง 49 ราย ด้าน "กรมวิชาการเกษตร" รับลูกตรวจสอบพรีออดิตให้ผู้ส่งออก 200 ราย วงในเผยจีนมองไทยได้โควตารับรองมากกว่าประเทศอื่น อาจเฉลี่ยให้ประเทศอื่น โดยเฉพาะเวียดนามมีแนวโน้มได้รับรองเพิ่มจากปัจจุบันได้ 22 ราย
นางสาวพิราพร สมทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงสีข้าวบัวสมหมาย จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ประกาศใช้มาตรการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยการนำเข้าข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกและผู้ผลิตข้าวแปรรูปไปจำหน่ายยังประเทศจีนได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก AQSIQ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ส่งออกไทยผ่านคุณสมบัติ และได้รับการขึ้นทะเบียนเพียง 48 รายทั่วประเทศ หลังจากนั้นทาง AQSIQ ไม่เข้ามาตรวจสอบอีกเลย ขณะที่มีผู้ส่งออก และโรงสี สนใจเข้าตรวจสอบและรับรองจาก AQSIQ อีกจำนวนมาก จึงอยากให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ช่วยประสานเพื่อให้หน่วยงาน AQSIQ เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง

"การขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองมาตรฐานเพื่อส่งออกข้าวไปจีน เป็นเรื่องดีในการส่งออกและการแข่งขันในตลาด แต่ปัจจุบันผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยังน้อยมาก ที่ผ่านมา AQSIQ แจ้งว่าจะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานผู้ส่งออกไทย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 มีผู้ส่งออกไทยผ่านคุณสมบัติและได้รับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานจำนวน 48 ราย และครั้งที่ 2 มีกำหนดเข้ามาตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาตรวจสอบ สำหรับโรงสีบัวสมหมายได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดมีเพียง 2 ราย ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานจากจีน"

ดร.นพรัตน์ บัวหอม กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันไทยเป็น 1 ใน 12 ประเทศผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวจาก AQSIQ เพียง 49 ราย

ขณะที่ยังมีผู้ส่งออกข้าวไทยรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรรับรองการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกอีกจำนวนกว่า 200 ราย ตลอดเวลาที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรได้พยายามในทุกระดับเพื่อเร่งรัดให้ AQSIQ จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจประเมินโดยเร็วที่สุด แต่จีนยังไม่มีการตอบรับ เรื่องนี้คงต้องเป็นกระบวนการขั้นตอนการเจรจาระหว่างประเทศ

"เรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจ เราเองติดต่อไปยัง AQSIQ โดยตรง และเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จีนเข้ามาตรวจสอบ เพราะผู้ส่งออกข้าวไทยมีความพร้อม และผมมองว่าศักยภาพการส่งออกข้าวแปรรูปไทยยังมีอีกมาก ตอนนี้มีผู้ส่งออกไทยที่อยากส่งข้าวไปจีนรอตรวจสอบมากกว่า 200 ราย และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ส่งออกร้องขอมา เราก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะอยู่ที่เจ้าหน้าที่จีน? ดร.นพรัตน์กล่าวและว่าที่ผ่านมาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกข้าวไปจีน กรมวิชาการเกษตรได้เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไป preaudit ผู้ผลิตรายที่เหลือ ประกอบด้วย รายที่ไม่ผ่านการตรวจประเมิน รายที่เหลือจากรายชื่อชุดแรก รายที่ยื่นสมัครใหม่ จำนวน 85 ราย และได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 52 ราย ให้กับ AQSIQ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเสนอให้ AQSIQ จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจประเมินครั้งที่ 2 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน คือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 แต่ปัจจุบัน AQSIQ ยังไม่ได้ตอบรับการตรวจประเมินผู้ผลิตครั้งที่ 2

แหล่งข่าวจากวงการข้าวเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกที่ผ่านการรับรองจาก AQSIQ มากที่สุด ตามด้วยประเทศเวียดนาม ที่มีเพียง 22 ราย และมีข่าววงในจากจีนรายงานเข้ามาว่า ไทยได้โควตามากกว่าประเทศอื่นแล้ว จีนอาจจะต้องเฉลี่ยไปยังประเทศอื่นบ้าง โดยเฉพาะเวียดนามมีแนวโน้มจะได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า การส่งออกข้าวไปจีนในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) มีมูลค่า 14,336.7 ล้านบาท ขยายตัว 32.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 10.67% ของการส่งออกข้าวไทย ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกข้าวเบอร์ 2 รองจากเบนิน ซึ่งมีการส่งออกมูลค่า 18,512.9 ล้านบาท ขยายตัว 28.58% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 13.78%

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โรงสีจี้รัฐ เร่งจีนตรวจรับรองส่งออกข้าว". (03-01-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 05-01-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-95928