เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มกอช.ชูแผนข้าวสารคุณภาพQ ลุยหาผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย

05 มกราคม 2561
2,706
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.จะพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ข้าวสาร Q) เพื่อยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงนาข้าวแปลงใหญ่ที่รวมกลุ่มกัน จนได้รับการรับรองมาตรฐานการเกษตรที่ดี (จีเอพี) กับโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี (จีเอ็มพี) 100 แห่ง เพื่อให้ผลิตข้าวสาร Q ได้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ที่ใช้สมาร์ทโฟนสแกนเครื่องหมาย คิวอาร์เทรซ ที่ติดอยู่บนสินค้า เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งไปยังที่มาผลผลิตการเกษตร
"มกอช.จะประสานกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ร้านอาหาร โรงพยาบาล ให้นำข้าวสาร Q ไปวางจำหน่าย หรือนำไปใช้ปรุงอาหาร และส่งเสริมการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าข้าวสาร Q เพื่อขยายฐานการตลาดและผู้บริโภค และปัจจุบันมีสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้ประกอบการโรงสี 57 ราย เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการผลิตข้าวสาร Q ผู้ประกอบการหรือสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว ต้องมีโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพีและรับซื้อข้าวเปลือกจากแปลง ที่ได้รับการรับรองจีเอพีมาแปรรูปข้าวสาร ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองทั้งคุณภาพและความปลอดภัย จึงจะได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวสาร Q".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มกอช.ชูแผนข้าวสารคุณภาพQ ลุยหาผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย". (04-01-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 05-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th