เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อากาศหนาวส่งผลกระทบต้นข้าวของเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี เกิดโรคเชื้อรา ใบจุด ใบเหลือง หยุดการเจริญเติบโต เป็นบริเวณกว้าง

25 ธันวาคม 2560
2,465
ที่จังหวัดอุทัยธานี สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 1 สัปดาห์ ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวต้นข้าว หรือเรียกว่า "ข้าวกระทบหนาว"โดยเฉพาะในพื้นที่ติดต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น จึงส่งผลกระทบต่อต้นข้าว เป็นโรคจากเชื้อรา ใบจุด ใบเหลือง หยุดการเจริญเติบโต แบบชะงักงัน ไม่กินอาหาร คอรวงสั้น ออกรวงโผล่ไม่พ้นกาบใบ หรือเป็นโรคจู๋นั่นเอง มีความเสี่ยงต่อการที่รวงไม่ผสมเกสรจนเป็นหมันและจะทำให้เมล็ดข้าวเล็ก แบน ลีบ ผลผลิตตกต่ำและได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้ออกมาให้คำแนะนำเกษตรกรชาวนา ให้หมั่นดูแลเอาใจใส่ต้นข้าวในแปลงนา ในระยะนี้คอยตรวจสอบสิ่งผิดปกติของต้นข้าวและไม่ควรใส่ปุ๋ยทุกชนิด เนื่องจากไม่สามารถดูดซึมมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ ควรชะลอไว้จนกว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน 20 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป หากพบความรุนแรงของโรคมาก ให้หยุดอาการของโรคด้วยสารป้องกันตามอาการที่เกิดขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อากาศหนาวส่งผลกระทบต้นข้าวของเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี เกิดโรคเชื้อรา ใบจุด ใบเหลือง
หยุดการเจริญเติบโต เป็นบริเวณกว้าง". (24-12-2560). สำนักข่าว กรมประชาสัมพนธ์.: สืบค้นเมื่อ 25-12-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6012240010004