เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมว.พณ.ลงสุราษฎร์ฯดูเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้

23 สิงหาคม 2562
1,834

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้การอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนำผลไม้บรรจุกล่องขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยได้รับความร่วมมือจากสายการบิน 4 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสไมล์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ในการใช้บรรจุภัณฑ์ของกรมการค้าภายในบรรจุสินค้าผลไม้สด ตามปริมาณที่กำหนดนำขึ้นเครื่องได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ปีการผลิต 2562 จนเดือนมกราคม 2563โดยล่าสุด ได้ร่วมมือกับท่ากาศยาน 27 แห่งทั่วประเทศ ในการกระจายผลผลิตของเกษตรกรออกนอกพื้นที่ และหากประสบความสำเร็จหลังการประเมินจะมีการขยายและใช้เป็นโมเดลต้นแบบไปยังผลไม้ฤดูกาลอื่นต่อไป โดยมั่นใจว่าสายการบินที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้คุ้มค่าในการให้บริการ


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :