เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาบางระกำเริ่มหว่านข้าวหลังระบายน้ำท่วมออกหมดแล้ว

08 ธันวาคม 2560
3,173
ชาวนาในหลายตำบลของอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ลงมือหว่านข้าวทำนาปรังต่อทันที หลังจากบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่หลายแสนไร่ มีน้ำท่วมขัง 500 ล้านลบ.ม. ออกจากทุ่งหมดแล้ว จะเห็นคราบน้ำท่วมตามเสาไฟชัดเจน สูงร่วม2-3 เมตร นานเกือบ 4 เดือน ขณะที่ประตูระบายน้ำต่าง ๆ เริ่มปิดกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นไปตามวิถีบางระกำ ท่วม 4 เดือน แห้ง 8 เดือน ทำนาได้ 2 รอบ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวออกสำรวจพื้นที่ท้องทุ่งอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พบว่าขณะนี้ในหลายตำบล อาทิ ตำบลบางระกำ ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลท่านางงาม เกษตรกรชาวนาได้เริ่มไถพื้นที่และหว่านข้าวในพื้นที่กันแล้ว เป็นการเริ่มต้นฤดูการผลิตข้าวนาปรังรอบแรก เพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวให้ทันในช่วงเดือนมีนาคม 2561 จากนั้นเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2561 ก็จะปลูกข้าวต่อเนื่องอีกหนึ่งรอบ ก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาอีกครั้งและจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลาเกือบ 4 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นไปตามวิถีการทำนาตามสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ ท่วม 4 เดือน น้ำแห้ง 8 เดือน ทำนาได้ 2 รอบ และเป็นไปตามวงรอบของแผนการบริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60 ที่ปีนี้ ได้เริ่มปรับปฏิทินการส่งน้ำให้ชาวนาได้ปลูกข้าวได้เร็วขึ้น เพื่อลดปัญหาอุทกภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า สำหรับปัญหาอุทกภัยปี 2560 น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำนั้น เป็นปีที่น้ำท่วมมากที่สุด นับแต่ปีน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมในทุ่ง 2 แสนกว่าไร่ คิดเป็นปริมาตรประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ปีนี้ในพื้นที่มีปริมาณฝนตก ใกล้เคียงกับปี 2560 แต่สภาพความเสียหายของนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมน้อยกว่าปี 2554 มาก เนื่องจากมีการเริ่มแผนบางระกำโมเดล 60 ปรับปฏิทินการทำนาให้เร็วขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้ทำข้อตกลงกับเกษตรกรในพื้นที่เริ่มจัดสรรการส่งน้ำเข้าคูคลองในช่วงเดือนมีนาคม 2560 และเริ่มทำนากันในวันที่ 1 เมษายน 2560 ทำให้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำท่วมในเดือนสิงหาคม 2560 โดยในปี 2560 ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล 60 มีพื้นที่นาข้าวเสียหาย 10,400 ไร่ คิดเป็น 4 % ของพื้นที่เป้าหมาย 265,000 ไร่ เสียหายสิ้นเชิง 6,629 ไร่ เสียหายบางส่วน 3,771 ไร่ มีการจ่ายเงินชดเชยจำนวน 11.58 ล้านบาท คิดจากค่าชดเชยค่าเสียหายภาคเกษตรไร่ละ 1,113 บาท เมื่อเทียบกับทุกปีที่มีความเสียหายมากกว่า 100,000 ไร่ จ่ายค่าชดเชยปีละกว่า 100 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ขณะที่ประตูระบายน้ำต่าง ๆ ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้เริ่มปิดประตูระบายน้ำหมดแล้ว โดยเฉพาะประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ที่กั้นน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าออกสู่แม่น้ำยมสายหลัก น้ำท่วมที่เคยไหลข้ามทางน้ำล้น หรือ สปิลเวย์สูงร่วม 2 เมตร ได้แห้งลงหมดแล้ว และได้ปิดประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้แล้ว เพื่อให้ทำนาปรังรอบนี้ โดยมีแผนเตรียมการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำน่านจากเขื่อนสิริกิติ์ มายังทุ่งบางระกำ ผ่านแม่น้ำยมสายเก่าหรือคลองเมม

อนึ่ง วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 นายกรัฐมนตรี มีกำหนดตรวจราชการ และประชุมนอกสถานที่ที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ตามกำหนดการที่จ.พิษณุโลก นายกรัฐมนตรีจะมาพบปะประชาชนและฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำในโครงการบางระกำโมเดล 60 ที่โครงการแก้มลิงบึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ก่อนจะร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคเหนือที่มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นอกสถานที่ที่จ.สุโขทัยต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาบางระกำเริ่มหว่านข้าวหลังระบายน้ำท่วมออกหมดแล้ว". (07-12-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 08-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/758684