เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เพิ่มอำนาจต่อรอง.. พาณิชย์ฯชัยนาทเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก หวังเพิ่มอำนาจต่อรองให้ชาวนา

04 ธันวาคม 2560
2,987
ชัยนาท- จ.ชัยนาท ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด เตรียมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกร ให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น
นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกร ให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น

รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา ชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร โดยมีการกำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560 / 61 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่เขื่อนพลเทพ หมู่ที่ 4 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
ภายในงานนอกจากจะมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและพ่อค้าคนกลางทำการซื้อขายข้าวเปลือกกันแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป

พาณิชย์จังหวัดชัยนาทจึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นำผลผลิตมาจำหน่ายภายในตลาดนัดข้าวเปลือก และขอเชิญประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 056-411630
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เพิ่มอำนาจต่อรอง.. พาณิชย์ฯชัยนาทเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก หวังเพิ่มอำนาจต่อรองให้ชาวนา". (02-12-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 04-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000121719