เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐลุ้นปีนี้ ขายข้าว ทุบสถิติสูงสุด

30 พฤศจิกายน 2560
3,019
ผู้ส่งออกหวั่น "หอมมะลิ" ราคาแพงจัดสู้เพื่อนบ้านไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า การส่งออกข้าวไทย ในช่วง 11 เดือนของปี 2560 วันที่ 1 ม.ค.-27 พ.ย.2560 มีปริมาณส่งออก 10.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.01%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่า 1.55 แสนล้านบาท โดยในช่วงที่เหลืออีก 1 เดือน คือ เดือน ธ.ค.หากทำได้ตั้งแต่ 6 แสนตันขึ้นไป ยอดรวม ทั้งปีก็จะทำได้ตามที่ประเมินไว้ 11 ล้านตัน และทำสถิติส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการส่งออกข้าวมา

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากการติดตามตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา คือ เดือน ต.ค.และ พ.ย.2560 สามารถส่งออกได้มากถึงเดือนละเกือบ 1 ล้านตัน เพราะตลาดโลกมีความต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น และเดือน ธ.ค.ที่เหลือก็น่าจะยังคงส่งออกได้ดี ทำให้ปีนี้จะได้เห็นตัวเลขส่งออกข้าวที่ 11 ล้านตันอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การส่งออกข้าวที่ขยายตัวสูงขึ้นไม่ได้สูงขึ้นเฉพาะปริมาณ แต่ราคาปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ขณะนี้ราคาส่งออกปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 850-920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน สูงสุดในรอบ 4 ปี ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 14,000 บาท เนื่องจากสต๊อกของรัฐระบายออกหมดแล้ว และปีนี้ผลผลิตลดลง คาดว่าจะมีปริมาณ 7 ล้านตันจากช่วงปกติ 8 ล้านตันจากผลกระทบจากน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกข้าวหอมมะลิระยะต่อไปอาจชะลอตัวลง เนื่องจากราคาปรับตัวสูงมากกว่าประเทศคู่แข่งห่างกันถึงตันละ 250 เหรียญสหรัฐฯ โดยข้าวหอมเวียดนามส่งออกอยู่ที่ตันละ 700 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนตลาดข้าวขาว 5% การส่งออกก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยลดต่ำกว่าราคาข้าวขาวชนิดเดียวกันของเวียดนาม ทำให้ผู้ซื้อหันมาสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นช่วงข้าวใหม่ออกสู่ตลาดตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศที่นิยมข้าวใหม่ ประกอบกับไทยได้คำสั่งซื้อข้าวจากบังกลาเทศ 1.5 แสนตัน จึงมีการไล่ซื้อข้าวฤดูกาลใหม่เพื่อนำไปส่งมอบเพิ่มขึ้น โดยราคาข้าวขาว 5% ไทยขณะนี้อยู่ที่ตันละ 405 เหรียญสหรัฐฯจากก่อนหน้าอยู่ที่ตันละ 390 เหรียญสหรัฐฯ ทำให้มีออเดอร์เข้ามามาก.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐลุ้นปีนี้ ขายข้าว ทุบสถิติสูงสุด ". (29-11-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 30-11-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1138822