เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นบข. ไฟเขียวขยายเวลาระบายข้าวรัฐถึงปี 61

21 พฤศจิกายน 2560
3,529
"ปลัดพาณิชย์" เผย "นบข." เห็นชอบขยายเวลาระบายข้าวสต๊อกรัฐบาลออกไปจนถึงปี 61 หวั่นกระทบราคาข้าวฤดูกาลใหม่
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับทราบรายงานสถานการณ์ผลผลิตข้าวของโลกปีนี้ คาดว่ามีปริมาณ 483.8 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.3 ล้านตัน โดย 10 เดือนที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวในตลาดโลก 44 ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4 ล้านตัน โดยไทยส่งออกข้าวสูงสุดในโลก 9.22 ล้านตัน รองลงมา คือ อินเดีย ส่วนไตรมาสสุดท้าย คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ดีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ยังเห็นชอบขยายกรอบเวลาการระบายข้าวสต๊อกรัฐบาลออกไปจนถึงปี 2561 จากเดิมจะระบายให้เสร็จภายในปีนี้ เพื่อไม่ให้การระบายข้าวกระทบราคาข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังออกขณะนี้ ล่าสุดมีข้าวในสตอกรัฐเพียง 2 กลุ่ม ประมาณ 2 ล้านตัน คือ กลุ่มระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์กว่า 1 ล้านตัน และกลุ่มทำพลังงานทดแทน 500,000 ตัน ขณะที่ข้าวคุณภาพดีเพื่อการบริโภคของคนตอนนี้ระบายจนหมดสต๊อกแล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นบข. ไฟเขียวขยายเวลาระบายข้าวรัฐถึงปี 61". (17-11-2560). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 21-11-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/781686