เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์จังหวัดชัยนาท รณรงค์ให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง
21 พฤศจิกายน 2560
1,102
พาณิชย์จังหวัดชัยนาท รณรงค์ให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดี
นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 โดยเกษตรกรจังหวัดชัยนาทจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวมากในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2560 ประมาณร้อยละ 66 จากสภาพปัญหาของปีการผลิตที่ผ่านมา พบว่ามีเกษตรกรบางรายเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกก่อนครบอายุการเก็บเกี่ยว (เกี่ยวข้าวเขียว) ทำให้ข้าวเปลือกไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรขายได้ราคาต่ำลง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอให้ "เกษตรกรเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง" (ข้าวสุก) ซึ่งจะได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของโรงสีและขายได้ราคาที่เหมาะสม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท จึงขอให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง (ข้าวสุก) เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดี ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจำหน่ายข้าวเปลือก สามารถแจ้งผ่านสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0-5641-1630

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เกวลี เกิดน้อย
ผู้เรียบเรียง : ณัฎ์ฐญา คุณชยวาณิฎฐ์
แหล่งที่มา : สวท.ชัยนาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์จังหวัดชัยนาท รณรงค์ให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง". (20-11-2560).
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 21-11-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6011200010004
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×