เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อากาศแปรปรวนทั้งหนาวเย็น-ฝนตก ซ้ำเติมชาวนาตากข้าวเก็บไม่ทันเปียกชื้น ขายถูกกดราคา

16 พฤศจิกายน 2560
2,734
บุรีรัมย์ - สภาพอากาศแปรปรวนหนาวเย็น และมีฝนตกในพื้นที่ 5 อำเภอ ทั้ง อำเภอเมือง ห้วยราช บ้านด่าน กระสัง และอำเภอพลับพลาชัย สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ตากข้าวตามถนน ลานตากข้าวในหมู่บ้าน เก็บกู้ไม่ทันทำให้เปียกชื้น เกรงข้าวหักเสียหายขายไม่ได้ราคา
วันนี้ ( 16 พ.ย. ) จังหวัดบุรีรัมย์ มีภาพอากาศแปรปรวนหนาวเย็นในช่วงเช้ามีหมอกปกคลุม และมีฝนหลงฤดูตกลงมาเป็นบางพื้นที่ ได้แก่อำเภอเมือง ห้วยราช บ้านด่าน กระสัง และอำเภอพลับพลาชัย โดยเช้านี้มีอุณหภูมิวัดได้ 23 องศาเซลเซียส ส่วนฝนที่ตกลงมาทำให้รถที่สัญจรไปมาบนท้องถนนลำบาก ส่งผลกระทบกับทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ ทำให้ต้องลดความเร็วขับช้า ๆ และเพิ่มระมัดระวังมากขึ้น เพราะผู้ใช้รถต้องเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นด้วย

นอกจากนั้นฝนที่ตกลงมายังสร้างความเดือดร้อนกับเกษตรกรที่ตากข้าว ตามถนนหนทาง ลานตากข้าวในหมู่บ้านทั้ง 5 อำเภอ ไม่สามารถเก็บกู้ข้าวเปลือกที่ตากไว้ไปเก็บในยุ้งฉางได้ทัน ทำให้ไม่สามารถนำไปขายให้กับผู้ประกอบการโรงสีหรือลานรับชื้อขายข้าวในพื้นที่ได้ เนื่องจากข้าวที่ตากไว้มีสภาพที่เปียกชื้น ถ้าปล่อยไว้นานข้าวจะหักและเน่าเสีย นำไปขายไม่ได้ราคาดังกล่าวด้วย

ทางด้านนายบุพผา พรานเนื้อ อายุ 66 ปี เกษตรกรตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตนเองนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาตากไว้บนถนนในหมู่บ้านเป็นวันแรกยังไม่แห้ง แต่ฝนก็ตกลงมากแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้ไม่สามารถเก็บกู้ข้าวที่ตากได้ทัน ส่งผลให้ข้าวที่ตากไว้เปียกชื้น และต้องรอตากต่ออีก 2 - 3 วัน หากฝนยังตกลงมาซ้ำอีกจะทำให้ข้าวที่ตากไว้หักเสียหายขายไม่ได้ราคาไม่อยู่ที่จุดคุ้มทุน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อากาศแปรปรวนทั้งหนาวเย็น-ฝนตก ซ้ำเติมชาวนาตากข้าวเก็บไม่ทันเปียกชื้น ขายถูกกดราคา". (16-11-60).
เมเนเจอร์ออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 16-11-60 , เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000115776