เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่ จ.อุบลฯ แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปี 60/61

15 พฤศจิกายน 2560
2,599
"พาณิชย์" เตรียมลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ชี้แจงทำความเข้าใจชาวนา หลังรัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปี 60/61 พร้อมรับฟังปัญหา ขณะที่กรมการค้าภายใน ยันปีนี้ราคามันสดแนวโน้มสูง หลังผลผลิตลดจากปีก่อน...
วันที่ 14 พ.ย.60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไปพบเกษตรกร เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 60/61 เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม, โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี (จำนำยุ้งฉาง) เป็นต้น ทั้งยังมีการเชื่อมโยงตลาดข้าวสีระหว่างผู้ปลูกข้าวสีในจังหวัด กับผู้ค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณและขยายตลาดรับซื้อข้าวสี ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ จะเน้นทำความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรับทราบถึงมาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือ ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาด และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคา พร้อมจะรับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือต่อไป

ด้านนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีที่เกษตรกรอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกร้องให้รัฐประกันราคามันสำปะหลังสดที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท เพราะขณะนี้ขายได้เพียง กก.ละ 1.50 บาท ว่า จากการตรวจสอบพบว่า ราคาล่าสุด ณ วันที่ 13 พ.ย.60 หัวมันสด (คละ) กก.ละ 1.80 - 1.85 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. กก.ละ 0.20 บาท, หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.25 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. กก.ละ 0.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ จึงต้องการให้เกษตรกรอย่าเร่งรีบขุดมันออกมาขาย ควรรอให้อายุ 8-9 เดือนก่อน เพราะจะมีเชื้อแป้งอยู่ที่ 25 - 26% ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าหัวมันอ่อน

ขณะที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ปี 60/61 มีประมาณ 28.57 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 7.69% เพราะเกษตรกรบางพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ซึ่งปัจจุบันราคาหัวมันสด เชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยจากทุกแหล่งผลิตอยู่ที่ กก.ละ 1.90 - 2.05 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคาเพียง กก.ละ 1.75 บาท และคาดว่าราคายังคงมีแนวโน้มที่ดี เพราะเป็นต้นฤดูการเก็บเกี่ยว ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อย ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้ว 5.41% เท่านั้น และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.61.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่ จ.อุบลฯ แจงมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปี 60/61". (14-11-60).
ไทยรัฐออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 15-11-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1126214