เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขายเองไม่ง้อนายทุน..ชาวนาบุรีรัมย์นำข้าวสารบรรจุถุงวางขายริมถนน สร้างรายได้วันละ 2 พัน

09 พฤศจิกายน 2560
3,401
บุรีรัมย์ - ชาวนา จ.บุรีรัมย์นำข้าวสารหอมมะลิทั้งเก่า และใหม่ รวมถึงข้าวไรซ์เบอร์รีที่สีแปรสภาพจากโรงสีชุมชนบรรจุถุงมาวางขายเองริมถนนโดยไม่ง้อนายทุนโรงสีหรือพ่อค้าคนกลาง สร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000-2,000 บาท หลังจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ
วันนี้ (9 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาหลายหมู่บ้านใน ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้นำข้าวสารหอมมะลิทั้งเก่า และใหม่ ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวมันปู รวมถึงข้าวไรซ์เบอร์รีที่สีแปรสภาพแล้วตามโรงสีชุมชนในหมู่บ้านมาบรรจุถุงวางขายเองอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ช่วงบ้านโคกน้ำทรัพย์ ต.หัวถนน อ.นางรอง ซึ่งตั้งเป็นเพิงร้านค้ามากกว่า 20 ร้าน หลังจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 8 - 10 บาท

แต่ละวันมีชาวนานำข้าวสารหอมมะลิทั้งเก่า และใหม่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวเหนียวใหม่ ข้าวกล้อง และข้าวมันปู มาวางขายเกือบ 10 ราย โดยไม่ง้อนายทุนโรงสีหรือพ่อค้าคนกลาง
ทั้งนี้ ข้าวสารที่ชาวนานำมาวางขายนั้นขายในราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาต่างแวะมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้าวที่ได้รับความสนใจ และขายดีเป็นพิเศษ คือ ข้าวสารหอมมะลิใหม่ ขายในราคาขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม 200 บาท ส่วนข้าวสารหอมมะลิเก่า บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 150 บาท ข้าวสารหอมมะลิแดง บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 200 บาท ข้าวไรซ์เบอร์รี บรรจุถุง 3 กิโลกรัม ราคา 150 บาท ข้าวเหนียวใหม่ บรรจุถุง 3.50 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ข้าวกล้อง บรรจุใส่ถุง 2.50 กิโลกรัม ราคา 100 บาท และข้าวมันปู บรรจุใส่ถุง 3 กิโลกรัม ราคา 180 บาท

นางปรียา ประสมทรัพย์ เกษตรกรบ้านโคกน้ำทรัพย์ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บอกว่า หลังจากนำข้าวสารมาวางขายริมถนนมีทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาแวะซื้อไม่ขาดสาย เพราะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยหลังจากนำข้าวมาวางขายเองสามารถขายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 - 2,000 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ขายเองไม่ง้อนายทุน..ชาวนาบุรีรัมย์นำข้าวสารบรรจุถุงวางขายริมถนน สร้างรายได้วันละ 2 พัน". (09-11-60).
เมเนเจอร์ออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 09-11-60 , เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000113257