เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรฯจับมืออาลีบาบา เปิดตลาดหอมมะลิออนไลน์

08 พฤศจิกายน 2560
2,772
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย ในงาน "TMALL 11.11 Thai Hom Mali Rice Promotion" ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นโดย Alibaba Group ซึ่งเป็นเทศกาลช็อปปิ้งระดับโลกที่มีร้านค้าเข้าร่วมรายการเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อนำเสนอสินค้าที่คัดเลือกแล้วว่า มีศักยภาพในการขายเพิ่มขึ้นให้กับผู้ซื้อจำนวนนับล้านที่ซื้อขายผ่านแพลทฟอร์มของอาลีบาบา จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะใช้ช่องทางดังกล่าวในการแนะนำให้ชาวจีนได้รู้จักข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงจากชาวนาไทยไปยังผู้บริโภคชาวจีนให้มากยิ่งขึ้น
"ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าที่ชาวจีนนิยมมาก เพราะชื่อเสียงและคุณสมบัติพิเศษที่มีความหอมและนุ่ม ถูกปากผู้บริโภคชาวจีน แต่ปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องการปลอมปน ทำให้ชาวจีนไม่สนใจว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิแท้หรือไม่ จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิไทย และวิธีการสังเกตว่าของแท้ที่เป็นไปตามมาตรฐานมีลักษณะอย่างไร นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯและผู้บริหารอาลีบาบา ยังได้ร่วมกันเปิดตัวการสั่งจองข้าวหอมมะลิไทยออนไลน์ล่วงหน้า ซึ่งหลังจากการเปิดให้จอง ปรากฏว่าในวันนั้นยอดขายข้าวหอมมะลิของไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยยอดสั่งจองเป็นอันดับ 2 ของสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค และได้ประชุมหารือการเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไทยจากชาวนาสู่อาลีบาบา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ชาวนาหรือผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการขายข้าวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย" นางสาวชุติมา กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ก.เกษตรฯจับมืออาลีบาบา เปิดตลาดหอมมะลิออนไลน์". (08-11-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 08-11-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/301775