เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯแจงข้าวหอมมะลิไม่ได้มากตามที่เป็นข่าว เหลือเพียง 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าข้าวครบวงจร

07 พฤศจิกายน 2560
1,964
เกษตรฯแจงตัวเลขข้าวหอมมะลิ ไม่ได้มากตามที่เป็นข่าว พบลดลงเหลือเพียง 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าข้าวครบวงจร เอกชนมั่นใจปีนี้ราคาดี
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากการประชุมพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตข้าวปี 2560/61 รอบที่ 1 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ตามที่มีได้มีการนำเสนอข่าวว่า ทางผู้ประกอบการและผู้ค้าข้าว ออกมาคาดการณ์ว่า ข้าวหอมมะลิ ในปีการผลิตนี้จะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผลผลิตอยู่ที่ 9 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งอาจสร้างความปั่นปวนราคาข้าวในตลาดได้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการข้าว รวมทั้งขอร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ออกสำรวจผลผลิตทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า ข้าวหอมมะลิ มีปริมาณเพียง 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายของแผนข้าวครบวงจร 11.28% หรือเป็นปริมาณ 9.1 แสนตันข้าวเปลือก ส่วนข้าวเหนียว มีปริมาณ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายของแผนข้าวครบวงจร 2.39% หรือเป็นปริมาณ 1.4 แสนตันข้าวเปลือก ทั้งนี้การที่ปริมาณข้าวทั้ง 2 ชนิดลดลงเนื่องจาก ปัญหาน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

"จากการประเมินระหว่างเป้าหมายข้าวครบวงจร กับคู่มือพยากรณ์ของข้าวหอมมะลิ พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 8.07 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร 9 แสนตัน (11.28%) เนื่องจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้มีปริมาณข้าวลดลง สำหรับข้าวเหนียว พบว่า เป้าหมายข้าวครบวงจร 5.87 ล้านตัน ส่วน การพยากรณ์ในเดือน พ.ย. 5.73 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจร 0.14 ล้านตัน (2.39%) นอกจากนี้ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุม และข้าวจ้าว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับทุกหน่วยงานที่ลงตรวจสอบ คาดว่าจะทำให้ราคาข้าวดีขึ้น ที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ได้จากการประเมินเท่านั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคา"

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า จากตัวเลขการสำรวจครั้งล่าสุด ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียง และเหมาะสมกับราคาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในโครงการจำนำยุ้งฉาง โดยข้าวหอมมะลิ ที่มีความชื้น 15% ตันละ10,800 บาท ข้าวเหนียว ตันละ 10,800 บาท ข้าวหอมปทุม ตันละ 8,500 บาท และข้าวขาว ตันละ 7,200 บาทต่อตัน โดยราคาดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสม และน่าจะสามารถช่วยชี้นำตลาดได้ เนื่องจากรัฐบาลได้มีการออกโครงการดังกล่าวไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้เห็นทิศทางของราคาในตลาดว่า ราคาอยู่ช่วงไหนแล้ว ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าการประกาศของรัฐบาลช้า ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการ ก็ไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่

นายกิตติพันธ์ เหล่าประภัสสร กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เมื่อปริมาณข้าวหอมมะลิ มีปริมาณลดลงตามที่รัฐบาลได้ออกสำรวจ คาดว่าราคาข้าวหอมมะลิ ที่ความชื้น 15 % ในปีนี้จะอยู่ที่ตันละ 12,500-13,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับโครงการจำนำยุ้งฉาง เมื่อบวกกับค่าปรับปรุงคุณภาพผิวดิน ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ กับค่าขึ้นยุ้งฉางด้วย อีก 1,500 บาท ทั้งนี้จากคาดการณ์ ประเทศไทย ส่งออกข้าวหอมมะลิ ประมาณ 1.6 ตันข้าวสาร และบริโภคภายในประเทศประมาณ 1.5 ล้านตันข้าวสาร เมื่อนำหักลบตัวเลขผลผลิตข้าวหอมมะลิ จะพบว่า มีผลผลิตที่เหลืออยู่ในประเทศน้อยมาก ประกอบกับไม่มีสต็อกข้าวจากโครงการจำนำข้าวคอยกดดัน ดังนั้นจึงคาดว่า ราคาข้าวหอมมะลิ น่าจะดีอย่างแน่นอน โดยอยู่ที่ประมาณตันละ 800-850 เหรียญสหรัฐ และยังราคายังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากปีนี้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันแย่งซื้อข้าวที่รุนแรง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯแจงข้าวหอมมะลิไม่ได้มากตามที่เป็นข่าว เหลือเพียง 7.16 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าข้าวครบวงจร". (06-11-60).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 07-11-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-66975