เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผญบ.จ.จันทบุรี นำชาวบ้านปลูกข้าวกินเอง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

06 พฤศจิกายน 2560
2,684
จันทบุรี - ผญบ.จ.จันทบุรี นำชาวบ้านปลูกข้าวกินเอง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เผยหลังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง ร.๙ มาปรับใช้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
วันนี้ ( 6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังแปลงนา บ้านท่าแฉลบ ม. 9 ต.บางกระจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี เพื่อพบกับ นายนภดล นาคเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 และครอบครัวที่กำลังช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังออกร่วงในเนื้อที่กว่า 10 ไร่ หลังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปลูกข้าวไว้บริโภคเอง ส่วนเหลือจะนำไปขาย

นายนภดล เผยว่าได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง มาปรับใช้นานกว่า 4-5 ปี แล้ว ทำให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้นำความรู้ที่มีเปิดสอนให้กับชาวบ้านที่สนใจ จนมีชาวบ้านกว่า 10 ราย เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และนำไปปรับใช้จนเกิดผลสำเร็จ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ นายนภดล ยังเปิดโรงสีข้าวชุมชนให้ชาวบ้านได้นำข้าวมาทำการสี พร้อมเป็นแบบอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง จนชาวบ้านในพื้นที่ยกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างที่ชาวบ้านหลายตำบลขอเข้ามาศึกษา เรียนรู้

นายนภดล ยังกล่าวอีกว่าตนเองได้แนะนำชาวบ้านให้ร่วมปลูกข้าวในแปลงนาที่ถูกทิ้งร้างไปนานกว่า 10-20 ปี จนขณะนี้มีชาวบ้านร่วมทำนาข้าวประมาณ 12 คน ควบคู่ไปกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ประหยัดต้นทุน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผญบ.จ.จันทบุรี นำชาวบ้านปลูกข้าวกินเอง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้". (06-11-60). เมเนเจอร์ออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 06-11-60 , เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000112015