เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนากาฬสินธุ์เร่งเกี่ยวข้าวหวั่นน้ำท่วมซ้ำรอยปี54

03 พฤศจิกายน 2560
3,222
ชาวนากาฬสินธุ์ผวาพนังกั้นลำชีแตกเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำ หลังระดับน้ำชีเหลืออีก 24 ซม.จะเท่ากับระดับน้ำปี 54
จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ฆ้องชัย และ อ.กมลาไสย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำชี และปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ขั้นวิกฤติ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำชียังคงมีระดับสูงทำให้ชาวบ้านต้องระดมแรงงานญาติพี่น้องเร่งเสริมกระสอบทรายให้สูงขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแรง และป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวที่กำลังออกรวงและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย ซึ่งพนังมีสภาพต่ำตลอดระยะทางกว่า 22 กม.และมีจุดเสี่ยงที่ระดับน้ำได้เอ่อล้นพนังหลายจุด

ทั้งนี้จากสานการณ์ดังกล่าวทำให้เกษตรกร ต้องระดมแรงงาน เร่งทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีที่ปลูกไว้ เนื่องจากเกรงว่ามวลน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นที่ทำให้แม่น้ำชีมีระดับสูงขึ้น ในขณะนี้ใกล้จะเท่ากับระดับน้ำสูงสุดในปี 2554 ซึ่งอาจจะเสี่ยงทำให้พนังแตกน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหาย

ด้าน นายคำมี สายคำกอง อายุ 52 ปี เกษตรกรใน อ.ฆ้องชัย กล่าวว่า ขณะนี้ได้ระดมญาติ รวมไปถึงการจ้างแรงงานวันละ 350 บาท เพื่อมาช่วยกันเร่งเกี่ยวข้าวนาปี ที่ปลูกไว้ใกล้กับพนังกันลำชีให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำที่ถูกระบายลงมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม เหมือนกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 เนื่องจากพนังกั้นลำชีแตก และเท่าที่ทราบขณะนี้ระดับน้ำเหลืออีกเพียง 24 ซม.ก็จะเท่ากับปี 2554 อีกทั้งยังไม่มีการแจ้งข่าวเตือนจากทางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ชาวบ้านทราบอย่างทั่วถึง จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะผวากลัวว่าพนังกั้นลำชีจะแตกซ้ำ และเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนกับปี 2554 อีก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนากาฬสินธุ์เร่งเกี่ยวข้าวหวั่นน้ำท่วมซ้ำรอยปี54". (02-11-60). สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. .:
สืบค้นเมื่อ 03-11-60 , เข้าถึงได้จาก : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=820057