เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐออกโรงยืนยันปีนี้เกษตรกรรายได้พุ่ง เพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกผลผลิตทะลัก

31 ตุลาคม 2560
1,920
สศก. เผย ดัชนีรายได้เกษตรกรปี60 พุ่ง 8.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุเพาะปลูกผลผลิตเพิ่มขึ้นตรงกับตามความต้องการของตลาด
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ไตรมาส (ม.ค.-ก.ย.) ปี 60 ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ 155.34 เพิ่มขึ้น 8.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10.50% และดัชนีราคาลดลงเพียง 1.47% โดยราคาที่ลดลงเป็นเพราะการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตมีความชื้น ส่งผลให้ราคาลดลง คาดว่า ดัชนีรายได้ทั้งปี 60 จะเพิ่มขึ้นจากปี 59 เพราะผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้


ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพี) ไตรมาส 3 ปี 60 ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 59 โดยผลผลิตข้าวยังเพิ่มขึ้น แม้เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่ ขณะที่พืชอื่นๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย ผลผลิตเพิ่มเช่นกัน ส่วนปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด และภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ สำหรับจีดีพีภาคเกษตรปี 60 คาดขยายตัว 3.0-4.0% จากเดิมที่คาดขยายตัว 2.5-3.5%

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐออกโรงยืนยันปีนี้เกษตรกรรายได้พุ่ง เพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกผลผลิตทะลัก". (31-10-60).
ไทยรัฐออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 31-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1112302