เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวไทยประกาศศักดาลั่นทุ่งฮ่องกง

30 ตุลาคม 2560
3,166
ก.พาณิชย์ เผย ฮ่องกงนำเข้าข้าวไทย1.5แสนตัน เพิ่ม10.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ พร้อมดันกิจกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าข้าวในตลาดฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ระบุว่า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฮ่องกง ได้รายงานการนำเข้าข้าวในช่วง 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.) ปี 2560 โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวรวมประมาณ 232,000 ตัน ซึ่งเป็นการนำเข้าข้าวจากไทย 155,000 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น นำเข้าข้าวขาว 5,600 ตัน ข้าวหอม 140,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 66.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้น 12.8% เทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ที่อยู่ที่ 59.2%

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังได้นำเข้าข้าวจากเวียดนาม 39,200 ตัน ลดลง 43.3% เมื่อเทียบกับการนำเข้าช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่นำเข้า 69,100 ตัน แบ่งเป็น นำเข้าข้าวหอม 35,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.8% นำเข้าจากจีนประมาณ 9,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 4.3% นำเข้าจากออสเตรเลียประมาณ 4,200 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 1.8% กัมพูชาประมาณ 6,400 ตัน คิดเป็น ส่วนแบ่งตลาด 2.7% และนำเข้าจากประเทศอื่นๆ 4,100 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 1.8%

"การนำเข้าข้าวจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกง ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนกิจกรรมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดฮ่องกง โดยคาดว่าทั้งปี 2560 สัดส่วนตลาดการนำเข้าข้าวไทยของฮ่องกงจะเพิ่มขึ้นเป็น 70% หรือเป็นส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ได้อย่างแน่นอน โดยในช่วงที่เหลืออีก 3 เดือน กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าข้าวในตลาดฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 16-20 พ.ย.นี้ จะเข้าร่วมงานสินค้าอาหารนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ส่วนวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย.2560 ผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกงจะเดินทางมาไทยเพื่อร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงาน 586 ล้านบาท และคำสั่งซื้อตลอดทั้งปี 30,000 ล้านบาท".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวไทยประกาศศักดาลั่นทุ่งฮ่องกง". (28-10-60). ไทยรัฐออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 30-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1110004