เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราชหนีแล้งเลี้ยงหนูนาสร้างรายได้ทดแทน

21 สิงหาคม 2562
1,995

นายชาญชัย ขุนบุญ อายุ 50 ปี ชาวนาบ้านหลุ่งประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงยาวนานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ไม่สามารถปลูกข้าวนาปีในฤดูเพาะปลูกปีนี้ได้ จึงตัดสินใจเลิกทำนาปีแล้วหันไปทำอาชีพเสริม เพื่อหารายได้ทดแทนมาใช้จ่ายในครัวเรือน โดยทดลองเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้มีรายได้เสริมนับหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวสำหรับการเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์ จะลงทุนซื้ออุปกรณ์บ่อซีเมนต์แค่ครั้งเดียว? จำนวน 2 วงวางซ้อนกัน แล้วนำหนูพ่อพันธุ์ 1 ตัว มาปล่อยไว้ในบ่อกับหนูแม่พันธุ์ 5 ตัว และเอาไม้ไผ่ หรือวัสดุที่เป็นโพลงมาวางทิ้งไว้ให้เป็นที่หลบซ่อนของหนู เพราะหนูนาจะมีนิสัยชอบอยู่ตามซอกตามมุม จากนั้นหาฝามาครอบเอาไว้ ส่วนอาหารจะใช้ข้าวเปลือก หรืออาหารหมู ซึ่งภายใน 1 ปี แม่พันธุ์จะออกลูก 2 คอก แต่ละคอกจะได้ลูก 12 ตัว เมื่อได้ลูกมาแล้ว นำไปเลี้ยงขุนไว้ในวงบ่อซีเมนต์ ประมาณ 4- 6 เดือน ก็จะได้หนูพุกใหญ่เนื้อน้ำหนักดี ตัวละ 1-2 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยหนูพุกใหญ่น้ำหนักจะอยู่ที่ตัวละ 1.5 กิโลกรัม


เมื่อหนูโตได้น้ำหนักที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำมาชำแหละ ถอนขน ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคทางภาคอีสาน จะนิยมบริโภคทั้งหนังด้วย แต่ภาคกลางใช้วิธีถลกหนังออก จากนั้นนำมาผ่าท้องเก็บเครื่องในบางส่วนไว้ แล้วนำไปแช่ช่องเย็น เพื่อส่งขายในภาคอีสาน ราคาตัวละ 150-200 บาท ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์และเจริญพันธุ์แล้ว จะขายคู่ละ 500 บาท ทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000-20,000 บาทแหล่งอ้างอิงข้อมูล :