เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไม่ระบายข้าวสต๊อกรัฐช่วงนี้

18 ตุลาคม 2560
3,243
พาณิชย์ขวัญผวาฉุดราคาผลผลิตฤดูกาลใหม่ร่วง
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลคงต้องชะลอการระบายข้าวสารในสต๊อกออกไปก่อน เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 60/61 กำลังจะออกสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด เนื่องจากหากระบายออกไปในช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต อาจส่งผลให้ราคาข้าวใหม่ในตลาดลดลง ส่วนจะระบายในช่วงใดนั้น คงต้องพิจารณาสถานการณ์ต่างๆก่อน เช่น ความต้องการของตลาด

ด้านนายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า สาเหตุที่รัฐไม่ระบายข้าวในช่วงนี้ เพราะยังมีปัญหาคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล โดยเฉพาะข้าวในกลุ่ม 2 เป็นข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน (ทำอาหารสัตว์) และข้าวกลุ่มที่ 3 เป็นข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ (ทำพลังงานทดแทน ปุ๋ย ฯลฯ) รวมกันประมาณ 2.07 ล้านตัน จากทั้งหมด 2.7 - 2.8 ล้านตันที่เปิดประมูลจนได้ผู้ชนะประมูลแล้ว แต่มีการฟ้องร้องกันอยู่ ซึ่งต้องแก้ปัญหาข้าวกลุ่มนี้ก่อนและให้ผู้ชนะประมูลรับมอบข้าวโดยเร็ว หากสามารถรับมอบข้าวได้ทั้งหมด จะทำให้ข้าวกลุ่มนี้เหลือเพียงไม่กี่แสนตันเท่านั้น

"ข้าวกลุ่ม 2 และ 3 ต้องเคลียร์คดีให้จบโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นผู้ชนะการประมูลอาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจ เพราะประมูลข้าวได้แล้ว แต่ขนข้าวออกจากโกดังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายคงต้องหารือกันก่อน จากนั้นจึงจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาเห็นชอบ แต่หากไม่เห็นชอบ คงต้องชะลอไปก่อน ส่วนข้าวกลุ่ม 1 สำหรับการบริโภคของคนที่เหลืออีกประมาณ 50,000 ตันนั้น ขณะนี้อาจชะลอการเปิดประมูลออกไปก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐจะพยายามระบายข้าวสารในสต๊อกให้หมดโดยเร็วที่สุด"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไม่ระบายข้าวสต๊อกรัฐช่วงนี้ ". (18-10-60). ไทยรัฐฉบับพิมพ์.: สืบค้นเมื่อ 18-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1101450