เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ส่งออกแจกเงินชาวนา

18 ตุลาคม 2560
4,372
พาณิชย์ ร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สนับสนุนเงินค่ารถเกี่ยวนวดในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปี 60/61 จำนวน 9.17 ล้านบาท ช่วยชาวนาอีสาน เตรียมเริ่มจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.สัปดาห์หน้า
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปี 60/61 สมาคมได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวให้กับชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไร่ละ 200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยมีชาวนาได้รับการช่วยเหลือ 5,363 ราย ใน 12 จังหวัด เช่น ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ เป็นต้น รวมเงินช่วยเหลือ 9.17 ล้านบาท ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวนาแต่ละราย


สำหรับการส่งออกข้าวในปีนี้ยังคงยืนยันที่ 11 ล้านตัน เพราะข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ส่วนการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ต.ค.60 อยู่ที่ 8.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25.28% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 132,000 ล้านบาท เพิ่ม 17.41% นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "จองรถเกี่ยว" เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรถเกี่ยวข้าวและแก้ไขปัญหาขาดแคลน โดยจะนำร่องใช้ใน 7 อำเภอของ จ.อุบลราชธานี เริ่มเปิดใช้วันที่ 18-19 ต.ค.นี้

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การให้เงินสนับสนุนชาวนาโดยตรง สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกที่จะเข้าโครงการ โดยจะเริ่มจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.ได้สัปดาห์หน้า ขณะที่นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า เดิมทีสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเตรียมงบ 20 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยตรง แต่จากการที่สมาคมได้คัดเลือกสมาชิก โดยเน้นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้มีชาวนาเข้าร่วมได้ราว 5,000 ราย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้ส่งออกแจกเงินชาวนา". (17-10-60). ไทยรัฐออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 18-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1100357