เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นบข.อนุมัติประกันรายได้ชาวนาข้าว5ชนิดงบ20000ล.

21 สิงหาคม 2562
1,918

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเห็นชอบมาตราการในการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยว และค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยการประกันรายได้ ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละ 14 ตัน ,ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท จำนวน 16 ตัน,ข้าวเจ้า ตันละ 10,000 บาทจำนวน 30 ตัน,ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท จำนวน 25ตัน,และข้าวเหนียว ตันละ 12,000 บาท จำนวน16ตัน โดยใช้วงเงินงบประมาณ 21,000 ล้านบาทในโครงการข้าวนาปี


ส่วนในเรื่องโครงการช่วยค่าเก็บเกี่ยวหรือสนับสนุนการผลิตนั้น จะช่วย 500 บาท/ต่อไร่ จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ถือเป็นโครงการคู่ขนาน แต่จะต้องไปตกลงเรื่องวงเงินกับสำนักงบประมาณก่อน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหญ่ต่อไปในสัปดาห์หน้า


อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยจะทำการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หลังทำการเพาะปลูก 15-60 วัน โดยภาคใต้ จะเริ่ม วันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนภาคอื่นๆ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :