เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาเตรียมกระอัก ปีหน้าจ่ายค่าประกันนาข้าวเอง
16 ตุลาคม 2560
883
ชาวนากระอัก ปีหน้าจ่ายค่าประกันนาข้าวเอง ธ.ก.ส.ถกสมาคมประกันวินาศภัยไทยปรับค่าเบี้ยใหม่
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.กำลังหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการจ่ายเบี้ยประกันโครงการประกันภัยนาข้าว ซึ่งจะให้เกษตรกรที่ทำประกันต้องจ่ายเบี้ยเองด้วยในฤดูกาลผลิตหน้า ต่างจากเดิมที่ชาวนาไม่ต้องจ่ายเลยเพราะมีธ.ก.ส.และรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ทั้งหมด แต่ยังคงกำหนดรูปแบบการทำประกันภัยให้เป็นแบบภาคสมัครใจ ไม่ได้บังคับให้ทำทั้งหมด
ทั้งนี้ รูปแบบการศึกษาเบื้องต้นมี 2 รูปแบบ คือ ให้ความคุ้มครองเท่าเดิมเหมือนกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี 60/61 ไร่ละ 1,260 บาท และสิทธิเหมือนเดิม แต่จะพิจารณาเรื่องของสัดส่วนการจ่ายเบี้ยระหว่างรัฐบาล ธ.ก.ส.ภาครัฐ และเกษตรกรใหม่ ส่วนรูปแบบสองอาจเพิ่มในส่วนของวงเงินคุ้มครองจาก 1,260 บาทต่อไร่มากขึ้น อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ข้อสรุปที่ชัด และจะต้องประเมินดูผลกระทบด้วย ว่าเมื่อให้เกษตรกรมาร่วมจ่ายเบี้ยเองอาจทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการน้อย จนทำให้เบี้ยประกันปรับสูงขึ้นหรือไม่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาเตรียมกระอัก ปีหน้าจ่ายค่าประกันนาข้าวเอง". (14-10-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 16-10-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/604169
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×