เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สมาคมโรงสีใต้โวย รำ-แกลบ ต่างประเทศตีตลาด-นำเข้าถูกกว่า วอนรัฐบาลช่วยเหลือ

02 ตุลาคม 2560
5,946
สมาคมโรงสีภาคใต้"โวย" ได้รับผลกระทบ "รำ-แกลบ" จากต่างประเทศ ผู้ใช้แห่บริโภค เดือนละ 2,000 ตัน ราคาที่ต่ำ ชาวนาและโรงสี โดน 1 เด้ง รายได้สูญหายเดือน 20 ล้านบาท โรงสีใต้ กระอัก ล้นสต๊อกสะสม วอนรัฐบาลช่วย
วันที่ 30 ก.ย. นายทักษิณ สุดจันทร์ นายกสมาคมโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่าขณะนี้โรงสีและชาวนาภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากการนำเข้ารำเนียนหรือรำละเอียดและแกลบจากต่างประเทศ จากแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย ราคารำเนียนหรือรำละเอียด กก.ละ 7-8 บาท ในขณะที่ของภาคใต้จำหน่าย กก.ละประมาณ 10 บาท

นายทักษิณเปิดเผยว่าแกลบจากต่างประเทศราคาจำหน่าย กก.ละ 2 บาท ในขณะที่ของภาคใต้ ราคา กก.ละ 2.50 บาท ? 2.80 บาท ราคานำเข้าจากต่างประเทศจะห่างกว่าของภาคใต้ ทำให้ผู้บริโภครำเนียนหรือรำละเอียดและแกลบ หันไปใช้วัตถุดิบที่ราคาต่ำกว่า

"รำเนียนหรือรำละเอียด นำไปแปรูปเป็นอาหารสัตว์ อาหารสุกร ส่วนแกลบ นำไปเป็นพื้นที่รองไก่ ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก้ และฟาร์มไก่"

นายทักษิณเปิดเผยว่าการนำเข้ารำเนียนหรือรำละเอียดและแกลบ จากต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ต้นปี 60 จนถึงขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อโรงสีข้าวและชาวนา ต้องเหลือค้างสต๊อกสะสม ทุกเดือน ในภาพรวมโรงสีขนาดเล็กประมาณ 100 ตัน และโรงสีขนาดใหญ่ ประมาณ 700 ตัน ต่อ เดือน

นายทักษิณเปิดเผยว่าก่อนที่เปิดนำเข้า รำเนียนหรือรำละเอียดแกลบ มีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจาก จ.เพชรบุรี ราชบุรี และ จ.นครปฐม แต่ขณะนี้ไม่สามารถนำเข้าได้แล้ว แต่สามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลได้

นายทักษิณ เปิดเผยว่าจากการนำเข้ารำเนียนหรือรำละเอียด และแกลบ จากต่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อโรงสีข้าว และชาวนา ประมาณ 500 บาท ต่อ ตัน เป็นหลายเงินประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อรำเนียนหือรำละเอียด และแกลบ ไม่มีราคาและเหลือ ซึ่งเป็นส่วนควบสร้างรายได้ของโรงสีข้าวและของชาวนา ก็จะทำให้ราคาข้าวกล่องตกตามตามไปด้วย

"สำหรับรำเนียนหรือรำละเอียด ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน หาไม่แล้วจะเน่าเสีย ส่วนแกลบไม่มีปัญหา กลับมีมูลค่าเพิ่มเมื่อนำไปรองพื้นไก่แล้ว เมื่อเก็บเกี่ยวไก่เสร็จ แกรบข้าว ก็จะปนกับขี้ไก่ นำไปเป็นปุ๋ยหมักที่ได้คุณภาพ"

นายทักษิณเปิดเผยว่าตนจะนำปัญหาเรื่องรำข้าวเนียนหรือรำละเอียด และแกลบ เข้าสู่ที่ประชุมสมาคมโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพราะส่งผลกระทบต่อชาวนาโดยตรง เมื่อนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไข

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สมาคมโรงสีใต้โวย รำ-แกลบ ต่างประเทศตีตลาด-นำเข้าถูกกว่า วอนรัฐบาลช่วยเหลือ". (30-09-2560).
ประชาชาติธุรกิจ.: สิบค้นเมื่อ 02-10-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/local-economy/news-48082