เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หวั่นฝนชุก ข้าวเปลือกล้นตลาด ผู้ส่งออกลงสำรวจปริมาณจริงพ.ย.นี้

02 ตุลาคม 2560
2,459
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ สมาคมฯลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ เพื่อติดตามผลผลิตฤดูกาลผลิต 2560/61 ที่จะทยอยออกสู่ตลาดปลายปี เพื่อนำมาจัดทำแผนการส่งออก และประเมินสถานการณ์ค้าข้าวปี 2561 โดยครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนสมาคมผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกงเข้าลงพื้นที่ด้วย เป็นความร่วมมือครั้งแรก เพราะฮ่องกงถือเป็นตลาดหลักนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย เบื้องต้นประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกทั้งปี 2561 จะมีปริมาณสูงถึง 32-33 ล้านตัน โดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปี 2560/61 อาจสูงถึง 24-25 ล้านตัน เนื่องจากปีใดฝนชุกน้ำดี จะมีผลต่อการเพาะปลูกข้าวเพิ่มและผลผลิตสูง รวมถึงผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง 2561 อีกประมาณ 7-8 ล้านตัน ก็จะวิตกว่าจะกระทบต่อราคาข้าวและการส่งออกข้าวปีหน้า
"หลังจากลงสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่าง ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิหลักของไทย เพื่อให้ดูถึงการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าว และราคาตลาดข้าวหอมมะลิในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด ปีนี้ผลผลิตน่าจะได้เห็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ก็จะนำมาประเมินรวมกับสถานการณ์ความต้องการและการค้าข้าวโลก ที่ขณะนี้ยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนว่าตลาดค้าข้าวโลกจะโตกว่าปีนี้แค่ไหน ซึ่งการส่งออกข้าวไทย ยังต้องเผชิญกับเรื่องความผันผวนของค่าบาท ค่าบาทยังแข็งค่า ขาดแรงงาน การขนส่งข้าวยังต้องพึ่งต่างประเทศสูงเรือขนย้ายไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาส่งมอบข้าว ส่วนปัจจัยภายในเรื่องราคาข้าวน่าจะกดดันลดลงกว่าในอดีต" นายชูเกียรติ กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หวั่นฝนชุก ข้าวเปลือกล้นตลาด ผู้ส่งออกลงสำรวจปริมาณจริงพ.ย.นี้". (30-09-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 02-10-2560, เเข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-48121