เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คาดเวียดนามส่งออกข้าวเพิ่ม ปลายปี 2560

28 กันยายน 2560
4,315
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามได้ส่งออกข้าวแล้วกว่า 3.24 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามได้ส่งออกข้าวแล้วกว่า 3.24 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

และมีปริมาณในการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา และคาดว่าในอีก 5 เดือนหลังของปี 2560 ประเทศเวียดนามอาจจะส่งออกข้าวเพิ่มอีกกว่า 2 ล้านตัน ทั้งนี้ผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของประเทศเวียดนาม ได้แก่ ประเทศจีนที่นำเข้าข้าวถึงร้อยละ 40.65 ตามด้วยประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศแอฟริกาใต้ โดยสมาคมอาหารเวียดนามคาดว่าประเทศมาเลเซีย ประเทศบังกลาเทศ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศศรีลังกา จะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง

ทั้งนี้เมื่อรวมผลผลิตข้าวจากประเทศต่าง ๆ ที่ผลิตข้าวทั่วโลกจะมีผลผลิตประมาณ 430 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศที่เหลือจึงนำออกขาย ปริมาณข้าวที่เหลือสำหรับขายระหว่างประเทศโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 29-30 ล้านตันต่อปี ประเทศที่ผลิตข้าวเป็นอันดับ 1 คือประเทศจีน ผลิตได้ประมาณ 130 ล้านตันต่อปี และอันดับ 2 คือประเทศอินเดีย ผลิตได้ประมาณ 80-90 ล้านตันต่อปี

ส่วนประเทศไทยผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับ 6 ของโลกโดยผลิตได้ประมาณ 19 ล้านตันต่อปี แต่เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ส่วนคู่แข่งที่สำคัญของประเทศไทย มีหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศบราซิล โดยล่าสุดประเทศเวียดนามสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าไทย คือประมาณ 24 ล้านตันต่อปี และสามารถส่งออกข้าวเป็นอันดับสองของโลก ในขณะที่ประเทศที่นำเข้าข้าวที่สูงที่สุดคือประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไนจีเรีย โดยทั้งสองประเทศนำเข้าข้าวที่ผ่านมามากกว่า 2 ล้านตันต่อปี

ส่วนข้าวที่ประเทศไทยส่งออกนั้น มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการบริโภคข้าวของประเทศนั้น ๆ เช่น ประเทศไนจีเรีย ประเทศเบนิน ประเทศแอฟริกาใต้ จะบริโภคข้าวนึ่ง ประเทศฟิลิปปินส์ จะบริโภคข้าวขาวส่วนประเทศญี่ปุ่น จะบริโภคข้าวขาว 100% และส่วนตลาดพรีเมี่ยมคือข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่จะส่งไปยังสหรัฐ อเมริกา เป็นต้น

สำหรับประเทศที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตอนนี้คือ ประเทศเวียดนาม โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 31.65 ล้านตัน ขณะที่ประเทศเวียดนามผลิตได้ 38.90 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิต ได้ประมาณ 474 กิโลกรัมต่อไร่ ประเทศเวียดนามผลิตได้ 837 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ราคาข้าวไทยอยู่ที่เฉลี่ยแต่ละปีที่ประมาณ 6,575?8,715 บาท ต่อตัน ส่วนประเทศเวียดนามจะอยู่ที่โดยเฉลี่ยประมาณ 3,960 บาทต่อตัน

ขณะที่ประเทศไทยส่งออกข้าวขาวประมาณ 2.3 ล้านตัน ส่วนประเทศเวียดนามส่งออก 5.3 ล้านตัน ข้าวหอมประเทศไทยส่งออก 2.6 ล้านตัน ประเทศเวียดนามส่งออก 2.6 แสนตัน ด้านข้าวนึ่งประเทศไทยส่งออก 2.8 ล้านตัน ขณะที่ประเทศเวียดนามไม่ส่งออกข้าวประเภทนี้ โดยเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ขณะที่เวียดนามส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.5 ต่อปี

นอกจากนี้ที่น่าจับตาเกี่ยวกับการผลิตและค้าข้าวในตลาดโลกของเอเชีย คือประเทศเมียนมาซึ่งปัจจุบันนับว่ากำลังก้าวเข้ามาเป็นคู่แข่งที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับประเทศไทย เนื่องจากในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาประเทศเมียนมาสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 1 ล้านตัน

เป็นผลให้ประชาชนและส่วนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเริ่มตื่นตัวในการสนับสนุนการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ และพื้นที่ในประเทศเมียนมามีระบบชลประทานที่อาศัยธรรมชาติเป็นกลไกสำคัญที่ดีกว่าประเทศ ไทย ด้วยเป็นการลงทุนด้านชลประทานที่น้อยกว่า อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาประเทศเมียนมาเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกติดอันดับ 1 ของโลกมาแล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คาดเวียดนามส่งออกข้าวเพิ่ม ปลายปี 2560". (29-09-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 29-09-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/agriculture/600907