เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลฯ เผยชาวนาไม่ต้องกังวล เลื่อนผันน้ำเข้าแก้มลิงไป 25 ก.ย. ให้เกี่ยวข้าวทัน

13 กันยายน 2560
3,398
วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท เปิดเผยว่าจากเดิมที่กรมชลประทานจะเริ่มผันน้ำเข้าพื้นที่แก้มลิง ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครนั้น ล่าสุดจากการสำรวจพบว่ายังมีนาข้าวของเกษตรกรจำนวนมากที่ยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยว จึงพิจารณาการผันน้ำเข้าพื้นที่แก้มลิงออกไปเป็นหลังวันที่ 25 กันยายน เพื่อไม่ให้นาข้าวที่เหลือได้รับความเสียหาย
ซึ่งในช่วงแรกจะทำการผันน้ำเข้าพื้นที่แก้มลิง ในพื้นที่ทางตอนบนใน จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.สุพรรณบุรี บางส่วนก่อน ส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทางตอนล่าง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปทุมธานี จะยังไม่มีการผันน้ำเข้า โดยคาดว่าหลังวันที่ 25 กันยายน เมื่อน้ำเข้าแก้มลิงตามแผนจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกษตรกรจึงยังไม่ต้องกังวล เพราะกรมชลประทานจะผันน้ำเข้าพื้นที่ ที่เก็บเกี่ยวแล้วเท่านั้น แต่เกษตรกรไม่ควรทำนาต่อเนื่องเพราะเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากน้ำหลากในเดือนตุลาคม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมชลฯ เผยชาวนาไม่ต้องกังวล เลื่อนผันน้ำเข้าแก้มลิงไป 25 ก.ย. ให้เกี่ยวข้าวทัน". (12-09-2560).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 13-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-37602