เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคราชแล้งหนักพริกขาดน้ำเริ่มแห้งตาย

21 สิงหาคม 2562
2,025

สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบกับสวนพริกของเกษตรกรที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพริกคุณภาพ และแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างรายให้เกษตรกรปีละกว่า 100 ล้าน โดยมีการหนุนให้เกษตรกรอนุรักษ์ปลูกพริกพื้นบ้าน พันธุ์ "ขามสะแกแสง" รสชาติดี เผ็ด และมีกลิ่นหอมให้คงอยู่ แต่ในปัจจุบัน กลับประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนาน จำเป็นต้องปล่อยให้พริกยืนต้นตายทั้งหมดนางวาย ยังกลาง อายุ 62 ปี เกษตรกรตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า ลงทุนปลูกพริกไว้ขายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวในช่วงหน้าฝน จำนวน 3 ไร่ เป็นเงินลงทุน 15,000 บาท แต่ต้องมาประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน ทำให้ต้นพริกเหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำ ผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ น้ำที่เหลืออยู่เพียงค่อนสระ ไม่เพียงพอที่จะสูบขึ้นรดได้อย่างทั่วถึง จึงตัดสินใจปล่อยต้นพริกทิ้ง ซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาภายใน 2 สัปดาห์นี้ สวนพริกของเกษตรกรก็จะแห้งตายเสียหายทั้งหมด สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไม่มีผลผลิตไปขาย นับเป็นปีที่ภัยแล้งยาวนานที่สุดในรอบ 50 ปี ทำสวนพริกขึ้นชื่อในอำเภอขามสะแกแสง เตรียมยืนต้นตายนับพันไร่ 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :