เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ไล่จับพ่อค้าข้าว-โรงสี ติวเข้ม! เกษตรกรรู้ทันกลโกงเครื่องชั่งน้ำหนัก

08 กันยายน 2560
3,469
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และท่าข้าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปราบไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกร ชาวนา โดยเมื่อวันที่ 21-26 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พบมีผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกไม่เป็นธรรม 3 ราย และไม่มีการปิดป้ายแสดงราคา นอกจากนี้ พบว่ารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาต่ำกว่าราคาแสดงไว้ โดยบางรายไม่แสดงอัตราการหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปน จึงได้จับกุมผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน มีโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันยังจับกุมผู้ประกอบการอีก 7 ราย ที่ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นที่ขาดการรับรองความถูกต้อง และไม่ใช้เครื่องวัดความชื้น สิ่งเจือปนในการรับซื้อ โดยเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 50,000 บาท
นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้ได้อบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และอื่นๆเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าโกงตาชั่ง เพราะที่ผ่านมาพ่อค้าหลายรายมีกลยุทธ์การโกงน้ำหนักสินค้าเกษตรในรูปแบบต่างๆ จนเกษตรกรตามไม่ทัน และต้องเสียรายได้ มหาศาล เช่น บางรายถูกโกงน้ำหนักข้าวครั้งละ 200-500 กิโลกรัม โดยเพิ่มวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องชั่งแล้วใช้รีโมตควบคุมน้ำหนักสินค้าว่าเครื่องมีความผิดปกติหรือไม่ หากพบว่าน้ำหนักสินค้ามีปัญหา หรือได้น้อยกว่าที่ประเมินไว้สามารถร้องเรียนมายังกรมฯได้ ขณะเดียวกัน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรของบรรดาพ่อค้าอย่างต่อเนื่องด้วย พร้อมขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจช่วยดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายกรณีแล้ว "สินค้าที่น่าห่วงมากสุด คือ ข้าว บางกรณีพ่อค้าจะใช้วิธีให้เงินพิเศษแก่รถที่นำข้าวมาขาย (ค่าน้ำชา) เพื่อเป็นแรงจูงใจ จากนั้นจะใช้วิธีโกงน้ำหนัก เพราะเกษตรกรหรือคนที่รับฝากขาย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งมากนัก".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ไล่จับพ่อค้าข้าว-โรงสี ติวเข้ม! เกษตรกรรู้ทันกลโกงเครื่องชั่งน้ำหนัก". (08-09-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 08-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1063332